Poznaj nowe zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych już od 2019 roku

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Dodano: 11 września 2018
9cd52ae4ff8cafba2b84a980b238ba49215003f4-small

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany dotyczące rozliczania opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych. Nowe ograniczenia dotyczyć mają także wydatków ponoszonych na ich użytkowanie. Wyjaśniamy na przykładzie skutki nowych przepisów. 

Pamiętaj o limitach

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych z 24 sierpnia,od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać limit 150 tys. zł dla opłat wynikających m.in. z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych (aktualnie nie obowiązuje tego rodzaju ograniczenie).

Ze względu na treść planowanych przepisów przejściowych, podatnicy powinni przyśpieszyć decyzje o zawarciu tego rodzaju umów.     

Limit 150 tys. zł dla odpisów amortyzacyjnych i opłat leasingowych

Projekt nowelizacji zakłada podniesienie limitu wartości początkowej samochodów osobowych, od której odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, z 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł. Zatem wydatki na nabycie samochodu osobowego będą mogły być odpisywane w ciężar kosztów podatkowych do wysokości 150 tys. zł. Ta zmiana jest korzystna dla podatników.   

Limit 150 tys. zł dotyczyć ma jednak także opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Aktualnie obowiązujące przepisy takiego ograniczenia nie przewidują, co sprawia, że w przypadku drogich samochodów, ze względów podatkowych, to właśnie leasing był dotychczas korzystną alternatywą dla zakupu samochodu. Nowelizacja zamknie tę możliwość.

Ograniczenie w zaliczaniu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć ma opłat leasingowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

PRZYKŁAD
Spółka leasinguje samochód osobowy. Wartość samochodu będącego przedmiotem umowy to 185 tys. zł. Rata leasingowa, przy umowie leasingu zawartej na 5 lat, wynosi 3.245 zł netto (umowa nie przewiduje wpłaty początkowej a cena wykupu wynieść ma 1 zł). Wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., część raty leasingowej, która będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów, będzie wyliczana w następujący sposób: (150 tys. zł/185 tys. zł) x 3.245 zł = 2.631,08 zł. Część raty leasingowej przekraczającej ww. kwotę, a więc wynosząca 613,92 zł (3.245 zł – 2.631,08 zł), nie będzie mogła stanowić kosztu podatkowego.    W konsekwencji, w całym okresie umowy leasingu, podatnik rozliczy, jako koszt podatkowy, kwotę: 2.631,08 zł x 5 lat x 12 miesięcy = 157.864,80 zł.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że celem nowych przepisów jest zrównanie podatkowych zasad rozliczania leasingu samochodów osobowych z ich zakupem.

Uważaj na przepisy przejściowe

Nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2019r. Regulacje przejściowe pozwolą jednak zachować dotychczasowe zasady rozliczania opłat leasingowych (bez limitu 150 tys. zł) do  31 grudnia 2020 r. – w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r.   

Ustawodawca postanowił jednak zabezpieczyć się przed zawieraniem umów pod koniec roku, dla uniknięcia stosowania nowych regulacji.

Przepis przejściowy zawarty w projekcie przewiduje, że w przypadku, gdy umowa leasingu zostanie zawarta lub zmieniona po ogłoszeniu ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw, a przed 1 stycznia 2019 r., dotychczasowe zasady będą obowiązywać jedynie do końca 2018 r.

Skutki dla Ciebie

Oznacza to, że podatnicy planujący zawarcie umów leasingu samochodów osobowych nie powinni zwlekać. Aby móc zaliczać w całości do kosztów podatkowych kwoty rat leasingowych do 2020 r., konieczne jest zawarcie umowy leasingu jeszcze przed ogłoszeniem ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw. Jeżeli nie zdążą przed tą datą, umowa leasingu, choć zawarta przed 1 stycznia 2019 r., będą traktowane od 1 stycznia 2019 r. wg nowych regulacji, a więc opłat leasingowych będzie dotyczyć limit 150 tys. zł.

 

Koszty używania auta ograniczone

Projekt zakłada, że kosztem uzyskania przychodów nie będzie 50% wydatków ponoszonych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji potwierdzającej wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do jego działalności gospodarczej. 

Zatem w przypadku samochodu osobowego (także leasingowanego) podatnikowi przysługiwać będzie prawo do potrącenia, jako kosztów uzyskania przychodów, jedynie 50% wydatków poniesionych na jego użytkowanie.

Uprawnienie do potrącenia 100% wydatków dotyczyć będzie samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, co będzie oznaczać konieczność spełnienie dodatkowych warunków, w tym prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Sprawdź też:

Źródło:  projekt z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Arkadiusz Juzwa doradca podatkowy Grupa UHY ECA

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel