Średnioroczne zatrudnienie przekraczające 10 pracowników. Co z obowiązkiem JPK

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 22 lutego 2017
Pytanie:  Proszę o wskazanie, czy od 1 stycznia 2017 r. powinniśmy wysłać informację o prowadzonej ewidencji JPK_VAT. Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów, jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W 2015 roku średnioroczne zatrudnienie 23,31 etatu, w 2016 roku średnioroczne zatrudnienie 22,92 etatu. Przychód osiągnięty na podstawie PKPiR w latach wyniósł: w 2015 rok kol.8 Księgi: 3.484.887,26 zł w 2016 rok kol.8 Księgi: 3.352.784,26 zł.
Odpowiedź: 

Tak, od 1 stycznia 2017 r. jesteście Państwo obowiązani do przesyłania danych o ewidencji VAT w formacie JPK.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy określające obowiązki w zakresie przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). I tak:

1)      na podstawie przepisów art. 193a Ordynacji podatkowej podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane przekazywać całość lub część tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie JPK; jednakże z przepisów przejściowych wynika, że na mikroprzedsiębiorcach, małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciążyć będzie od 1 lipca 2018 r.,

2)      na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do comiesięcznego przekazywania w formacie JPK informacji o prowadzonej pełnej ewidencji VAT ewidencji VAT; jednak że z przepisów przejściowych wynika, że małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciąży od 1 stycznia 2017 r., zaś na mikroprzedsiębiorcach – ciążyć będzie od 1 stycznia 2018 r.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)      zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)      osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z kolei art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)      zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)      osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Mając to na uwadze zauważyć należy, że z treści pytania wynika, iż zarówno w roku 2015, jak i w 2016 r. Państwa średnioroczne zatrudnienie wynosiło więcej niż 10 pracowników. Powoduje to, że w 2017 r. macie Państwo status małego przedsiębiorcy, a nie mikroprzedsiębiorcy (mimo, że Państwa dane finansowe spełniają warunek, o którym mowa w art. 104 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. jesteście Państwo zobowiązani do przesyłania danych o ewidencji VAT w formacie JPK.

Podstawa prawna: 
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
JPKmała firma
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel