Raporty z kas fiskalnych trzeba raportować zbiorczo miesięcznie

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 16 lutego 2017
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy struktury JPK oraz ujmowania w ewidencji zakupu i sprzedaży JPK faktur oraz paragonów. Jesteśmy firmą produkcyjną oraz świadczącą usługi budowlane. Z  punktu widzenia JPK firma ma status „małej”, więc od 1 stycznia 2017 r. dotyczy nas kwestia jednolitych plików kontrolnych w kontekście ewidencji sprzedaży oraz zakupów. Sprzedajemy na rzecz, firm wystawiając faktury za daną transakcję, oraz na rzecz osób indywidualnych nieprowadzących działalności, w tym przypadku również do wystawionego paragonu klienci życzą sobie fakturę, gdyż często są to spore kwoty. Prowadzimy również w małym stopniu sprzedaż handlową - przychodzą od czasu do czasu klienci indywidualni kupując, np. farbę i za zakup proszą sam paragon. Ponieważ są to sytuacje raczej rzadkie, to dotychczas w takim przypadku wystawialiśmy fakturę, gdzie w rubryce nabywca podawaliśmy: „odbiorca indywidualny”, do faktury drukowaliśmy paragon który otrzymywał klient, my zaś nie prowadziliśmy w programie rejestrów paragonowych tylko taką sprzedaż razem innymi fakturami na osoby indywidualne rozliczaliśmy na podstawie faktury właśnie wystawionej na odbiorcę indywidualnego. Wszystkie faktury konsumenckie, zarówno te wystawione w sytuacji, gdy klient życzył sobie fakturę, jak i te sztucznie wystawione na potrzeby sprzedaży paragonowej ujmowaliśmy w jednym rejestrze faktur konsumenckich, nie prowadząc osobno żadnego rejestru paragonów, gdyż każdemu paragonowi towarzyszyła faktura. Czy istnieje możliwość, żeby faktury wystawione do paragonów na życzenie klienta dalej ujmować w rejestrze sprzedaży konsumenckiej natomiast dla paragonów w sytuacji gdy klient nie chce faktury nie drukować już żadnego dokumentu, tylko wprowadzić rejestry paragonów dzienne, które obejmowałyby tylko sprzedaż fiskalną, na którą klienci nie życzyli sobie faktury i w ten sposób jeśli chodzi o sprzedaż fiskalną mieć dwa rejestry: rejestr faktur fiskalnych oraz rejestr paragonów do których nie została wystawiona faktura. Innymi słowy, czy można do sprzedaży fiskalnej prowadzić dwa rejestry: faktur i paragonów osobno i tak posyłać rejestry w JPK. Chciałbym uniknąć sytuacji, w której faktury wystawione do paragonów będą ujmowane w dziennych rejestrach paragonów razem z resztą paragonów, do których nie została wystawiona faktura, gdyż wiązałoby się to ze sporymi zmianami w programie księgowym. Czy jest ewentualna możliwość ujmowania wszystkiego (zarówno faktur do paragonu jak i faktur "sztucznie" stworzonych do paragonów na "klienta indywidualnego") w rejestrze faktur fiskalnych?
Odpowiedź: 

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji rejestru VAT polegające na wpisywaniu danych kontrahenta, za pomocą których jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od towarów i usług. 

Podatnik dokonując sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej zarejestrowanej w urzędzie skarbowym jest zobowiązany do raportowania w ramach struktury JPK_VAT(2)  danych miesięcznych w dokumencie zbiorczym na podstawie „raportu fiskalnego okresowego”.

Jeśli  do paragonów zostaną wystawione faktury na firmy, wtedy faktury te należy uwzględnić w strukturze JPK pojedynczo, z uwzględnieniem danych kontrahenta, a następnie odjąć wartość faktur wystawionych na rzecz firm od wartości zbiorczej raportów finalnych. Tak, aby wartość sumy wystawionych faktur +  nowa sumy przeliczonych kwot z kasy fiskalnej była równa wartości raportu fiskalnego za dany okres.

PRZYKŁAD

Sprzedaż miesięczna ewidencjonowana na  kasie fiskalnej: 10.000 zł netto + 2.300 zł VAT.

Dane w JPK_VAT(2)

Faktury wystawione na firmy do paragonów = 5.000 zł netto + 1.150 zł VAT – w rozbiciu na każdą fakturę

Raport fiskalny okresowy po kalkulacji = 5.000 zł netto + 1.150 zł VAT – zbiorczo

Razem kwoty sprzedaży 10.000 zł netto + 2.300 zł VAT.

Takie działanie umożliwi dokonanie przez organ podatkowy kontroli krzyżowej u konkretnego kontrahenta - przedsiębiorcy. Jeśli faktury na firmy są wystawiane bezpośrednio z systemu sprzedażowego, bez udziału kasy fiskalnej, wtedy dane do JPK VAT(2) są ujmowane z rejestru VAT z danymi kontrahenta.

Co do faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli na podmioty nie posiadające prawa do odliczenia VAT, nie są one przedmiotem zainteresowania organu podatkowego w odniesieniu do ewidencji indywidualnej na kontrahenta. Osoba fizyczna jest ostatecznym płatnikiem VAT.

Mogą być raportowane zbiorczo w ramach „raportu fiskalnego okresowego.” Nie ma potrzeby ewidencjonowania oddzielnie faktur na rzecz osób fizycznych i oddzielenie raportu z kasy fiskalnej.

Jednak jeśli podmiot gospodarczy chce dokonać dodatkowego podziału na paragony z kasy fiskalnej zarejestrowanej w urzędzie skarbowym i faktury na rzecz osób fizycznych nie ma żadnych ustawowych przeszkód, do dokonywania takiego sposobu. JPK nie wymaga tworzenia sztucznych faktur, jeśli osoba fizyczna nie prosi o wystawienie faktury. Raporty z kas fiskalnych należy raportować zbiorczo miesięcznie.

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel