Raport z kas fiskalnych na potrzeby JPK

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 13 lutego 2017
Pytanie:  Prowadzę KPiR w aptece, która ma dwie kasy fiskalne. Zapisów dokonuję na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych. Jak prawidłowo zapisywać obroty kas w rejestrze VAT, aby było to zgodne z JPK_VAT? Czy każdy miesięczny raport, z każdej kasy trzeba ująć  oddzielnie i oddzielnie sumę zwrotów do każdej kasy? Czy może trzeba wprowadzać oddzielnie każdą kasę, pomniejszoną o zwroty na podstawie jednego dokumentu np. raportu sprzedaży fiskalnej, który będzie zawierał obroty z kasy pomniejszone o zwroty? Czy można sporządzić raport sprzedaży fiskalnej i w tym jednym dokumencie umieścić obroty z dwóch kas i zwroty dotyczące tych dwóch kas w formie tabeli w excel. Jak winno być prawidłowo?
Odpowiedź: 

Raport z kas fiskalnych uwzględniany jest zbiorczo poprzez dowód „Raport fiskalny okresowy”. Oba przedstawione alternatywne sposoby ewidencji w strukturze JPK_VAT, tj.

1) wprowadzanie oddzielnie każdej kasy, pomniejszony o zwroty na podstawie jednego dokumentu np. raportu sprzedaży fiskalnej, który będzie zawierał obroty z kasy pomniejszone o zwroty,

2) jeden zbiorczy raport sprzedaży fiskalnej i w tym jednym dokumencie umieszczone obroty z dwóch kas i zwroty dotyczące tych dwóch kas / w formie tabeli w Excel/,

są rozwiązaniami prawidłowymi.

Sądzę, że jeden zapis zbiorczy z dwóch kas fiskalnych jest bardziej praktyczny.

Pamiętajmy, że podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego, do przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy w schemacie _JPK_VAT(2)_ V1-0.xsd za okres od stycznia 2017 r.

W odniesieniu do pozostałych schematów struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, (schemat JPK) wskazującej rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą  JPK_ Księgi Rachunkowe, JPK_ Wyciąg Bankowy, JPK_ Magazyn, JPK_ Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, JPK_ Ewidencja Sprzedaży, JPK_ Faktury VAT.

Dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców obowiązek przekazywania danych w formacie JPK na żądanie organu podatkowego obowiązuje od 1 lipca 2018r.

Struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, co do zasady przedstawia dane dotyczące:

- struktura za dany okres ma uzgodnić się z deklaracją VAT- 7 przypisaną do tego okresu,

- plik musi odpowiadać wszystkim korektom, które zostały złożone do danego okresu,

- plik musi uzgadniać się do ostatecznej korekty, dlatego należy zapisywać wersję JPK odzwierciedlające deklaracje VAT-7 i jej kolejne korekty.

Ewidencja powinna zawierać informację, czy dana jednostkowa faktura została uwzględniona w danym rozliczeniu, gdzie kwota podatku VAT zawsze powinna być wykazywana w PLN.

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel