Obowiązek przekazywania danych o ewidencji VAT w formacie JPK

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 21 lutego 2017
Pytanie:  Chciałabym się upewnić, co do kwestii czy muszę wysyłać deklaracje VAT i rejestry w pliku JPK od stycznia 2017 r.?  Przez ostatnie dwa lata zatrudniałam 1 pracownika (obecnie bez pracowników), a przychód netto wzięty z zaliczek z  PIT-36 wynosił w granicach 2.200.000 zł.
Odpowiedź: 

Jest Pani mikroprzedsiębiorcą, a więc obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze Pani nie obciążają.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy określające obowiązki w zakresie przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). I tak:

1)      na podstawie przepisów art. 193a Ordynacji podatkowej podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane przekazywać całość lub część tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie JPK; jednakże z przepisów przejściowych wynika, że na mikroprzedsiębiorcach, małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciążyć będzie od 1 lipca 2018 r.,

2)      na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do comiesięcznego przekazywania w formacie JPK informacji o prowadzonej pełnej ewidencji VAT; jednak że z przepisów przejściowych wynika, że małych przedsiębiorcach oraz średnich przedsiębiorcach obowiązek ten ciąży od 1 stycznia 2017 r., zaś na mikroprzedsiębiorcach – ciążyć będzie od 1 stycznia 2018 r.

Proszę zauważyć, że (jak stanowi art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) - za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)      zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)      osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W świetle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że w 2017 r. ma Pani status mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że w 2017 r. nie ciążą jeszcze na Pani żadne obowiązki w zakresie JPK, w tym nie ciąży na Pani obowiązek comiesięcznego przekazywania w formacie JPK informacji o ewidencji VAT.

Podstawa prawna: 
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel