Jak zabezpieczyć się przez ryzykiem zastosowania klauzuli unikania opodatkowania

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 9 czerwca 2017
b0615c4a37de3e85c799196a5ee4843b061d94b4-medium

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?

Klauzula może być zastosowana w odniesieniu do czynności dokonywanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, jeśli zostanie uznana przez pion kontroli administracji skarbowej za agresywną optymalizację podatkową.Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązuje od 15 lipca 2016 r. i jest skierowana przeciwko podatnikom unikającym płacenia podatków.

Opinie zabezpieczające

Jedynym zabezpieczeniem przed ryzykiem zastosowania klauzuli unikania opodatkowania jest posiadanie tzw. opinii zabezpieczającej, której koszt wynosi 20.000 zł.

Podatnik nie może obecnie bazować na uzyskanej wcześniej interpretacji indywidualnej, ponieważ jej uzyskanie nie chroni przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Klauzula ma zastosowanie w przypadku gdy:

-        podatnik działa w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,

-        działania podatnika są sprzeczne z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej,

-        sposób działania podatnika jest sztuczny.

Bez klauzuli

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajduje zastosowania do podatku od towarów i usług oraz do pozostałych opłat, czyli opłaty skarbowej oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Klauzuli nie stosuje się, gdy korzyści podatkowe lub suma korzyści podatkowych nie przekracza 100.000 zł, jak również w odniesieniu do podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą.

Co sprawdzi organ podatkowy

Organ podatkowy, aby ocenić, czy działanie podatnika spełnia kryteria sztuczności, sprawdzi występowanie następujących przesłanek określonych w art. 119c § 2 Ordynacji podatkowej.

Takie działania to między innymi:

-        nieuzasadnione dzielenie operacji, np. operacje finansowe,

-        angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, np. w zakresie pośrednictwa handlowego,

-        zastosowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, np. operacje finansowe,

-        zastosowanie elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, np. operacje finansowe powiązane,

-        podejmowanie ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe, co oznacza, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który wszczyna postępowanie podatkowe i określa:

-        wysokość zobowiązania podatkowego,

-        wysokość straty podatkowej,

-        nadpłatę,

-        odpowiedzialność podatnika za podatek pobrany przez płatnika.

Jeśli podczas kontroli podatkowej zgromadzone dowody będą świadczyły, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności mającej na celu uniknięcie opodatkowania, to skutki podatkowe zostaną skalkulowane na podstawie takiego stanu rzeczy, jakie zaistniałyby, gdyby czynności nie dokonano.

Podatnik w drodze decyzji podatkowej zostanie pozbawiony korzyści podatkowej.

Podatnik jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji podatkowej w toku prowadzonego postępowania w sprawie i unikanie opodatkowania – zgodnie z art. 81b § 1a Ordynacji Podatkowej. Złożenie korekty deklaracji podatkowej zgodnie z wytycznymi organu podatkowego  kończy spór w zakresie prawidłowej podstawy oraz kwoty zobowiązania podatkowego.

Ze względu na zakres uprawnień oraz strukturę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej – Ministerstwo Finansów, jako urząd administracji rządowej obsługujący finanse publiczne, jest właściwym do opublikowania ostrzeżeń z zakresu zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Sprawdź:

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel