Zysk z lat ubiegłych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 29 czerwca 2012
Pytanie:  W 2010 r. saldo na koncie „Zysk z lat ubiegłych” wyniosło 4 mln, w 2011 r. również wyszedł wynik dodatni, czyli zysk w wysokości 1 mln. Zysk z lat ubiegłych został rozdysponowany w 2011 r. oraz na koniec 2011 r. i saldo konta „Zysk z lat ubiegłych” wynosiło już tylko 1 mln. Czy od zużytego zysku spółka powinna zapłacić podatek, skoro za każdy rok - na podstawie CIT-8 - płaci podatek dochodowy, a zysk netto jest ujmowany w bilansie w pozycji „Zysk z lat ubiegłych". Jak prawidłowo to rozksięgować, czy należy tę wartość pozostawić bez żadnych zmniejszeń i księgować na kapitał rezerwowy? Co powinno być po drugiej stronie księgowania operacji? Jakie są skutki podatkowe?
Odpowiedź: 

Jeśli udziałowcy spółki podejmują decyzję (w formie uchwały) o przekazaniu wyniku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy lub rezerwowy, to nie rodzi to obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Księgowanie przebiega wtedy w następujący sposób:

  • Wn Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych (saldo tego konta pokazywane jest w bilansie jako Zysk z lat ubiegłych),
  • Ma Kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy

Jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie niż w przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku z lat ubiegłych na kapitał podstawowy, gdzie występuje (na podstawie art. 10 ust 1 pkt 4 updop) obowiązek podatkowy.

Zgodnie z tym przepisem dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Wtedy na podstawie art. 22 ust. 1 updop podatek wynosi 19%, a zgodnie z art. 26 ust. 2 updop w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego płatnicy, czyli tu spółka, pobiera jako płatnik  podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Księgowanie wtedy jest uzależnione od tego, czy podatek ten będzie pokryty ze środków udziałowców (wtedy będzie księgowana należność od udziałowców), czy na ten cel będzie uszczuplony kapitał, np. rezerwowy.

Tekst opublikowany: 

8 czerwca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel