Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 17 lipca 2007

Pytanie: Otrzymaliśmy zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. Wcześniej podatek ten został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Jak zaksięgować tę operację? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Otrzymaliśmy zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. Wcześniej podatek ten został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Jak zaksięgować tę operację? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Podatek dochodowy nie stanowi kosztu ani w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, ani zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.


Podatek dochodowy jest składnikiem wpływającym na wynik finansowy netto. Nie jest jednak kosztem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomimo że obniża wynik brutto.


Tym bardziej, aby ustalić dochód do opodatkowania, nie obniża się go o podatek dochodowy zapłacony czy należny.

Jeżeli w jednostce miała miejsce taka sytuacja, należy skorygować zeznanie roczne za 2006 r.

Podatek dochodowy księguje się następująco:

Wn konto „Podatek dochodowy” – konto to przenosi się na wynik finansowy,

Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego” – jest to konto bilansowe


W przypadku gdy po rozliczeniu rocznym podatku dochodowego z zeznania wynika, że podatek został nadpłacony, wówczas:

  • konto „Podatek dochodowy” powinno wykazywać właściwą wartość podatku obciążającego wynik za rok obrotowy, natomiast
  • saldo konta „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego” powinno być saldem debetowym wykazującym wielkość nadpłaty w podatku, która powinna być przez urząd zwrócona.

Zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowy księgowany będzie następująco:

Wn konto „Rachunek bankowy”
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”


Podatek dochodowy nie jest kosztem, zatem jego zwrot nie jest przychodem.


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel