Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki jako należności krótkoterminowe

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 27 czerwca 2012
Pytanie:  Czy w bilansie spółki cywilnej, sporządzonym na 31.03, prawidłowe jest ujęcie zaliczek wypłaconych na poczet zysku w pasywach jako odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, natomiast podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS zapłaconych z konta spółki za wspólników w aktywach - jako należności „Inne”?

Zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako należności krótkoterminowe w pozycji „Inne”. Należy jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych. Sprawdź, jak tego dokonać!

Odpowiedź: 

W związku z tym, że sporządzany przez Państwa bilans ma charakter śródroczny, zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS opłacone ze środków spółki, a mające charakter wydatku prywatnego wspólnika, mogą być wykazane jako krótkoterminowe należności w pozycji „Inne”.

Proszę jednak pamiętać, że na dzień bilansowy w przypadku bilansu sporządzanego przez spółkę cywilną, należy dokonać analizy wszystkich pozycji rozrachunkowych z właścicielami i dokonać ich podziału na rozrachunki o charakterze przejściowym (np. wypłacone zaliczki właścicielom na poczet zakupu towaru, na koszty podróży, czy poniesione z ich prywatnych środków wydatki związane z prowadzeniem spraw spółki) i o charakterze trwałym (np. pobrane zaliczki na poczet udziału w zysku, opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników).

Wypłaty dokonywane w trakcie roku bilansowego o charakterze trwałym powinny być wykazane w dziale A pasywów bilansu. Zgodnie z przeważającą opinią w doktrynie, wszystkie pozycje pokrywane z zysku spółki i rozliczane z dochodem wspólnika należy do wysokości przypadającego na niego zysku wykazać w poz. A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku, a odpisy w części przewyższającej zysk w poz. A.II.

Wypłaty o charakterze przejściowym wykazać należy jako krótkoterminowe należności (poz. B.II. 2c aktywów) lub krótkoterminowe zobowiązania (poz. B.III. 2i pasywów).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel