Zakup liny do żurawia jako ulepszenie środka trwałego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 marca 2011
Pytanie:  Spółka użytkuje żuraw budowlany, który jest w ewidencji środków trwałych. Zakupiła linę do żurawia o wartości 5.000 zł (nie jest to wymiana zużytej istniejącej liny, istniejąca lina była za krótka). Jak należy potraktować ten zakup? Czy powinna zostać zwiększona wartość środka trwałego? Czy ze względu na fakt, że zakupu dokonano już po wprowadzeniu żurawia do ewidencji środków trwałych, należy ten zakup potraktować jako inne koszty związane z bieżącą eksploatacją sprzętu i zaksięgować na kosztach wg rodzaju?
Odpowiedź: 

Jeśli dzięki dłuższej linie zwiększy się wartość użytkowa żurawia, to zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) należy dokonać podwyższenia wartość środka trwałego.

Jeśli natomiast zakup liny nie przyczyni się do wzrostu wartości użytkowej, to może być potraktowany jako koszt okresu. Moim zdaniem jednak dlatego, że poprzednio użytkowana lina była za krótka, zakup nowej wpływa na użyteczność sprzętu i trzeba go potraktować jako ulepszenie.

Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel