Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ewidencji

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 18 października 2013
Pytanie:  Spółka z o.o. działająca w sektorze usług, sporządza bilans za rok 2013 dn. 31-12-2013 r., ale już wiemy , że we wrześniu 2014 r. w zamian za udziały jako ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa), zostanie wniesiona do spółki naszego głównego udziałowca. Jak prawidłowo należy wycenić ZCP? Jak (na jakich kontach i gdzie w bilansie 2013 roku) pokazać różnicę z wyceny środków trwałych? Proszę o pokazanie poprawnego schematu księgowań na kontach w jednej i drugiej spółce. Jak należy zaprezentować w bilansie nabycie ZCP w jednej i drugiej spółce?
Odpowiedź: 

Wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozlicza się na zasadach obowiązujących przy połączeniu spółek. Sposób ewidencji wniesionego przedsiębiorstwa uzależniony jest od wybranej metody połączenia.

Istnieją dwie metody łączenia: metoda nabycia i metoda łączenia udziałów. Połączenie spółek metodą łączenia udziałów można zastosować w sytuacji gdy nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców. Zakładam w oparciu o treść pytania, że spółka, której majątek zostaje wnoszony do głównego udziałowca nie jest obecnie członkiem Państwa grupy kapitałowej. Nie jest zatem jednostką pod wspólną kontrolą. W tej sytuacji należy zastosować metodę nabycia. Metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej na dzień połączenia. Sprawozdanie finansowe spółki przejmowanej sporządzane jest przy zastosowaniu dotychczasowych metod wyceny. Wycena do wartości godziwej przejmowanych składników majątku wpływa jedynie na sprawozdanie spółki przejmowanej.

W spółce wnoszącej ewidencja będzie wyglądała w sposób następujący (na przykładzie urządzeń, należności i zobowiązań):

- urządzenia techniczne i maszyny

 • Wn konto 250 Rozrachunki dotyczące działalności finansowej
 • Ma konto 013 Urządzenia techniczne i maszyny
 • Wn konto 063 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn
 • Ma konto 250 Rozrachunki dotyczące działalności finansowej

- należności

 • Wn konto 250 Rozrachunki dotyczące działalności finansowej
 • Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi

- zobowiązania

 • Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi
 • Ma konto 250 Rozrachunki dotyczące działalności finansowej

- wniesienie udziałów

 • Wn konto 033 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych
 • Ma konto 250 Rozrachunki dotyczące działalności finansowej

Ewidencja w spółce otrzymującej zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa będzie wyglądała w sposób następujący:

- urządzenia techniczne i maszyny

 • Wn konto 013 Urządzenia techniczne i maszyny
 • Ma konto 251 Rozrachunki z udziałowcami

- należności

 • Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi
 • Ma konto 251 Rozrachunki z udziałowcami

- zobowiązania

 • Wn konto 251 Rozrachunki z udziałowcami
 • Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi

- emisja kapitału

 • Wn konto 251 Rozrachunki z udziałowcami
 • Ma konto 801 Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Nadwyżka pomiędzy wartością przekazanych akcji a wartością godziwą przyjętych środków trwałych stanowi wartość firmy i wykazywana jest  w aktywach długoterminowych spółki przejmującej.

 • Wn konto 023 Wartość firmy
 • Ma konto 251 Rozrachunki z udziałowcami

W odwrotnej sytuacji, gdy wartość przekazanych akcji jest niższa od wartości przyjętych środków trwałych powstanie ujemna wartość firmy.

 • Wn konto 251 Rozrachunki z udziałowcami
 • Ma konto 841 Ujemna wartość firmy.
Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel