Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki a obowiązek badania sprawozdania

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 19 września 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. planuje wnieść aport w postaci całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za objęcie akcji. Spółka z o.o. będzie jedynym akcjonariuszem w spółce komandytowo akcyjnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 uor księgi należy zamknąć na dzień wpisu do KRS. Czy po zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego należy je poddać badaniu przez biegłego rewidenta, pomimo że spółka z o.o. nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4?

W przypadku wniesienia aportu do spółki nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku połączenia przez przejęcie. Przeczytaj pełną treść artykułu.

Przeczytaj również:
- Wybór biegłego rewidenta: podpowiadamy, jak przygotować zaproszenie ofertowe >>
- Umowa o badanie sprawozdania finansowego - warto w niej zawrzeć formę wyrażenia opinii biegłego rewidenta >>
- Czy należy korygować sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź: 

Proszę zweryfikować czy to jest połączenie jednostek czy tylko wniesienie majątku do innej spółki. W przypadku wniesienia aportu nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Wniesienie aportu

Z art. 12 ust. 2 uor nie wynika obowiązek zamykania ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień wpisania do rejestru sądowego wniesienia aportem majątku spółki z o.o. To nie jest połączenie jednostek tylko wniesienie aportu. Z pytania wynika, że spółka z o.o. będzie kontynuowała działalność posiadając w swym majątku akcje spółki komandytowo-akcyjnej. W takim przypadku nie ma obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Połączenie przez przejęcie

Natomiast w przypadku połączenia poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ksh konieczne będzie zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu tego połączenia do rejestru (art. 12 ust. 4 uor). Wówczas zgodnie art. 493 § 1 ksh spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Zgodnie z art. 64 ust. 3 uor badaniu powinno zostać poddane sprawozdanie spółki komandytowo akcyjnej jako spółki przejmującej.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel