Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki a obowiązek badania sprawozdania

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 19 września 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. planuje wnieść aport w postaci całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za objęcie akcji. Spółka z o.o. będzie jedynym akcjonariuszem w spółce komandytowo akcyjnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 uor księgi należy zamknąć na dzień wpisu do KRS. Czy po zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego należy je poddać badaniu przez biegłego rewidenta, pomimo że spółka z o.o. nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4?

W przypadku wniesienia aportu do spółki nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku połączenia przez przejęcie. Przeczytaj pełną treść artykułu.

Przeczytaj również:
- Wybór biegłego rewidenta: podpowiadamy, jak przygotować zaproszenie ofertowe >>
- Umowa o badanie sprawozdania finansowego - warto w niej zawrzeć formę wyrażenia opinii biegłego rewidenta >>
- Czy należy korygować sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź: 

Proszę zweryfikować czy to jest połączenie jednostek czy tylko wniesienie majątku do innej spółki. W przypadku wniesienia aportu nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Wniesienie aportu

Z art. 12 ust. 2 uor nie wynika obowiązek zamykania ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień wpisania do rejestru sądowego wniesienia aportem majątku spółki z o.o. To nie jest połączenie jednostek tylko wniesienie aportu. Z pytania wynika, że spółka z o.o. będzie kontynuowała działalność posiadając w swym majątku akcje spółki komandytowo-akcyjnej. W takim przypadku nie ma obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Połączenie przez przejęcie

Natomiast w przypadku połączenia poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ksh konieczne będzie zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu tego połączenia do rejestru (art. 12 ust. 4 uor). Wówczas zgodnie art. 493 § 1 ksh spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Zgodnie z art. 64 ust. 3 uor badaniu powinno zostać poddane sprawozdanie spółki komandytowo akcyjnej jako spółki przejmującej.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel