Według jakiego kursu należy wyceniać operacje bankowe prowadzone na koncie walutowym w rozrachunkach z kontrahentami?

Pytanie:  Posiadamy rachunek bankowy w walucie. Na ten rachunek wpływają zapłaty od kontrahentów zagranicznych i z tego rachunku płacimy kontrahentom zagranicznym. Według jakiego kursu należy wycenić te operacje bankowe? Czy będzie to kurs banku obsługującego nas czy średni kurs NBP?
Odpowiedź: 

Jeśli nie można zastosować kursu zastosowanego przez bank obsługujący, można przyjąć kurs średni NBP ogłoszony w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji.

Zasady dotyczące wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego uregulowane są w art. 34 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm), dalej: uor.

Zgodnie z tym przepisem do rozchodu należy stosować jedną z metod:

  • FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło
  • LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło
  • AVCO - kosztu średniego ważonego.
Te metody są jednak w praktyce uciążliwe, zatem na mocy art. 30 ust. 2 pkt 2 uor, jeśli nie można zastosować kursu faktycznego (a więc wyceny o której mowa wyżej) to do rozchodu waluty można zastosować kurs średni NBP ogłoszony w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji.
Tekst opublikowany: 

12 kwietnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel