Według jakiego kursu należy wyceniać operacje bankowe prowadzone na koncie walutowym w rozrachunkach z kontrahentami?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 12 kwietnia 2011
Pytanie:  Posiadamy rachunek bankowy w walucie. Na ten rachunek wpływają zapłaty od kontrahentów zagranicznych i z tego rachunku płacimy kontrahentom zagranicznym. Według jakiego kursu należy wycenić te operacje bankowe? Czy będzie to kurs banku obsługującego nas czy średni kurs NBP?
Odpowiedź: 

Jeśli nie można zastosować kursu zastosowanego przez bank obsługujący, można przyjąć kurs średni NBP ogłoszony w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji.

Zasady dotyczące wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego uregulowane są w art. 34 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm), dalej: uor.

Zgodnie z tym przepisem do rozchodu należy stosować jedną z metod:

  • FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło
  • LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło
  • AVCO - kosztu średniego ważonego.
Te metody są jednak w praktyce uciążliwe, zatem na mocy art. 30 ust. 2 pkt 2 uor, jeśli nie można zastosować kursu faktycznego (a więc wyceny o której mowa wyżej) to do rozchodu waluty można zastosować kurs średni NBP ogłoszony w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji.
Tekst opublikowany: 

12 kwietnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel