Według jakiego kursu należy przeliczyć koszty poniesione w walucie obcej?

Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Dodano: 3 maja 2007

Pytanie: W mojej spółce rozliczamy różnice kursowe na podstawie PDOF. Zakupiliśmy towar od dostawcy z UE/WNT. Faktura została wystawiona 10 stycznia 2007 r. w euro, a otrzymaliśmy ją 15 stycznia 2007 r. Czy prawidłowo do przeliczenia zobowiązania w walucie na złote będzie zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czyli 9 stycznia 2007 r.?

Pytanie: W mojej spółce rozliczamy różnice kursowe na podstawie PDOF. Zakupiliśmy towar od dostawcy z UE/WNT. Faktura została wystawiona 10 stycznia 2007 r. w euro, a otrzymaliśmy ją 15 stycznia 2007 r. Czy prawidłowo do przeliczenia zobowiązania w walucie na złote będzie zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czyli 9 stycznia 2007 r.?


Odpowiedź: Proszę zauważyć, że od 1 stycznia 2007 r. koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczać według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jak rozumiem, rozlicza Pani spółkę osobową, której wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jeżeli prowadzą księgi rachunkowe, to zakładam, iż nie wybrali metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.

Przypominam, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof).


Koszty poniesione w walutach obcych powinna Pani przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Proszę pamiętać, iż chodzi o poprzedni dzień roboczy, a nie tylko o poprzedni dzień.

Cenę nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3 updof, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 22g ust. 4 updof, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Ponadto zgodnie z przepisami o potrącalności kosztów w czasie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof).


Podsumowując, w związku z powyższym, w przypadku rozliczanej przez Panią spółki za dzień poniesienia kosztu należy, moim zdaniem, uznać dzień wystawienia faktury, tj. 10 stycznia 2007 r. (pomimo iż otrzymała ją Pani 15 stycznia 2007 r.), a w konsekwencji koszty poniesione w euro, na podstawie tej faktury, należy przeliczyć na złote wg kursu średniego NBP z dnia 9 stycznia 2007 r. (wtorek).


Podstawa prawna: art. 3, art. 14b, art. 22, art. 22 ust. 1, art. 22g, art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).


Autor: Marcin Piekarzewski, specjalista w zakresie VAT


Odpowiedź udzielona: 11 lutego 2007 r.
Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy, prowadzący własną kancelarię podatkową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni ekspert Portalu FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel