Wartość środka trwałego a materiały eksploatacyjne

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 16 lipca 2012
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy szkoły wyższej. Czy do wartości środka trwałego można doliczyć materiały, które zostały wymienione w SIWZ - w specyfikacji technicznej tego środka trwałego? Załóżmy, że w specyfikacji technicznej manekina osoby dorosłej (cena brutto 20.000 zł) wpisano 5 szt. opakowań środka poślizgowego (o wartości 250 zł). Dostawca na fakturze wyspecyfikował wartość środka poślizgowego. Moje pytanie wynika stąd, że zakup finansowany jest ze źródeł obcych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych.

Wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna jest cena jego nabycia (art. 28 ust. 1 uor). Sprawdź, czy środek poślizgowy wpłynie na wartość początkową środka trwałego.

Odpowiedź: 

Wartości początkowej środka trwałego nie podwyższają materiały eksploatacyjne.

Środki trwałe stanowią rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 uor).

Wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna jest cena jego nabycia (art. 28 ust. 1 uor). Powiększa się ją o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, oraz pomniejsza o VAT.

Zakupiony manekin jest kompletny i zdatny do użytku, a zatem nie wymaga dodatkowych prac przystosowawczych, jednak w celu wykorzystania go w działalności trzeba nabyć środek poślizgowy. Moim zdaniem, środek poślizgowy trzeba potraktować jako materiał eksploatacyjny, element wymienny i odrębny wobec manekina. Dlatego też, jego wartość nie wpłynie na wartość początkową środka trwałego i koszt jego nabycia powinien zostać zaliczony do bieżących kosztów okresu.

Tekst opublikowany: 

13 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel