W jaki sposób zaksięgować spłatę kredytu ze środków własnych właściciela firmy

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 października 2018
Pytanie:  Właściciel firmy, spłaca kredyt obrotowy z własnych, prywatnych środków. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?
Odpowiedź: 

W sytuacji, gdy właściciel firmy spłaca kredyt tej firmy z własnych środków należy uzyskać od niego informację czy będzie ze środków firmy oczekiwał zwrotu tych pieniędzy czy potraktuje je, jako swoje zwiększenie zaangażowania kapitałowego.

Jeśli właściciel oczekuje zwrotu to księguje się taką spłatę na podstawie wyciągu bankowego bądź informacji z banku o spłacie salda kredytu:

  • Wn Kredyty bankowe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki z właścicielem.

Natomiast, jeśli właściciel spłacając kredyt zwiększa w trwały sposób zaangażowanie w firmę to ujmuje się taką spłatę, jako kapitał własny:

  • Wn Kredyty bankowe,
  • Ma Kapitał podstawowy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność) lub kapitały rezerwowe (w przypadku np. spółki jawnej gdzie kapitał podstawowy z umowy jest rejestrowany w KRS.).
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel