System monitoringu składający się z wielu elementów jako jeden środek trwały

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 14 czerwca 2013
Pytanie:  Firma zakupiła system monitoringu składający się z wielu elementów m.in. komputera-rozdzielacza systemu, telewizora, monitorów, kabli - łącznie za cenę 12 000,- zł . Na fakturze zakupu jest wyszczególnione oprócz tego oprogramowanie (użytkowe) o wartości 7 000,00 zł. Czy całość można przyjąć jako jeden środek trwały o wartości 19 000,00 zł? Trudno jest rozdzielić zakup na środek trwały za 12 000,00 zł i wartość niematerialno-prawną za 7000,00 zł ponieważ  na oprogramowanie nie była udzielona licencja. Poza tym  całość funkcjonuje jako komplet, którego nie można dzielić i rozłączać.
Odpowiedź: 

Moim zdaniem komputer, telewizor, monitory oraz oprogramowanie powinny zostać przyjęte jako oddzielne aktywa trwałe.

Kable należy przypisać do jednego z środków trwałych. Aby system monitoringu działał prawidłowo zakupione aktywa muszą funkcjonować jako całość. Jednak  z przedstawionego opisu domyślam się, że oprogramowanie może być wykorzystywane niezależnie tzn. na innym sprzęcie. Każde z zakupionych środków trwałych również może być wykorzystywane w połączeniu z innym sprzętem. Dodatkowo okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych aktywów może być różny. W związku z tym uważam, że należy je ewidencjonować i amortyzować osobno. Przy takiej ewidencji może powstać wątpliwość, czy spełniona została definicja środków trwałych w zakresie kompletności. Ustawodawca określił, że środki trwałe to aktywa cechujące się m.in. kompletnością. Kompletność tą należy jednak rozumieć szeroko. Skoro urządzenia mogą być wykorzystywane samodzielnie w tym sensie, że mogą współpracować z różnymi urządzeniami w ramach systemu monitoringu to uważam, że są kompletne.

Podstawa prawna: 

art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel