System monitoringu składający się z wielu elementów jako jeden środek trwały

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 14 czerwca 2013
Pytanie:  Firma zakupiła system monitoringu składający się z wielu elementów m.in. komputera-rozdzielacza systemu, telewizora, monitorów, kabli - łącznie za cenę 12 000,- zł . Na fakturze zakupu jest wyszczególnione oprócz tego oprogramowanie (użytkowe) o wartości 7 000,00 zł. Czy całość można przyjąć jako jeden środek trwały o wartości 19 000,00 zł? Trudno jest rozdzielić zakup na środek trwały za 12 000,00 zł i wartość niematerialno-prawną za 7000,00 zł ponieważ  na oprogramowanie nie była udzielona licencja. Poza tym  całość funkcjonuje jako komplet, którego nie można dzielić i rozłączać.
Odpowiedź: 

Moim zdaniem komputer, telewizor, monitory oraz oprogramowanie powinny zostać przyjęte jako oddzielne aktywa trwałe.

Kable należy przypisać do jednego z środków trwałych. Aby system monitoringu działał prawidłowo zakupione aktywa muszą funkcjonować jako całość. Jednak  z przedstawionego opisu domyślam się, że oprogramowanie może być wykorzystywane niezależnie tzn. na innym sprzęcie. Każde z zakupionych środków trwałych również może być wykorzystywane w połączeniu z innym sprzętem. Dodatkowo okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych aktywów może być różny. W związku z tym uważam, że należy je ewidencjonować i amortyzować osobno. Przy takiej ewidencji może powstać wątpliwość, czy spełniona została definicja środków trwałych w zakresie kompletności. Ustawodawca określił, że środki trwałe to aktywa cechujące się m.in. kompletnością. Kompletność tą należy jednak rozumieć szeroko. Skoro urządzenia mogą być wykorzystywane samodzielnie w tym sensie, że mogą współpracować z różnymi urządzeniami w ramach systemu monitoringu to uważam, że są kompletne.

art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel