Spółka powstała w wyniku wydzielenia a środki trwałe

Pytanie:  Spółka z o.o. powstała w wyniku podziału innej spółki z o.o. Nowo powstała spółka z o.o. nabyła od spółki dzielonej środki trwałe, których wartość księgowa netto wynosi 3.000 zł, natomiast wartość rynkowa 5.000 zł. Kapitał nowo powstałej spółki wynosi więc 5.000 zł. Proszę o informację, jak powinny wyglądać księgowania? Czy prawidłowe jest ujęcie wartości ŚT na koncie 010 w wysokości 5.000 zł oraz w tej samej wysokości w kapitale zakładowym na koncie 800? Jak powinny wyglądać odpisy amortyzacyjne księgowo i podatkowo? Czy księgowo powinnam robić odpis od kwoty 5.000  zł, a podatkowo kontynuować amortyzację ze spółki dzielonej? Proszę o przykład na podstawie przedstawionych danych.
Odpowiedź: 

W świetle przepisów prawa bilansowego, jeśli spółka powstała w wyniku wydzielania, otrzymuje środki trwałe, to ich wartość godziwa stanowi wartość rynkowa. Zatem, jeśli wspomniane w pytaniu 5.000 zł jest kwotą odpowiadającą wartości rynkowej, to jest to wartość, która stanowi wartość nowego środka trwałego (drugostronnie odzwierciedla stan kapitału).

Bilansowo amortyzujemy zatem te 5.000 zł, przez przewidywany okres użytkowania, odnosząc amortyzację w koszty.

Natomiast z punktu widzenia podatkowego (w świetle art. 16g ust. 1 pkt 4 updop wartość początkową środków trwałych stanowi wartość ustalona przez noszącego podatnika nie wyższa jednak od wartości rynkowej. Zatem i tu będzie to wartość 5.000 zł (jeśli jest ona na poziomie rynkowym).

Amortyzacji jednak dokonywać należy w sposób przewidziany w art. 16h do 16j updop. Amortyzacja od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada kapitałowi zakładowemu będzie kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop).

Tekst opublikowany: 

8 czerwca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel