Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Rozliczenie magazynu - księgowanie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  W firmie prowadzony jest magazyn w kwocie ewidencyjnej brutto. Biura rachunkowe naliczały odchylenia od cen ewidencyjnych, każde inną metodą. Jak najwłaściwiej rozliczać odchylenia od cen ewidencyjnych? Proszę o podanie najwłaściwszej metody rozliczenia. Jak traktować licznik i mianownik, co w skład jego wchodzi, czy liczyć wskaźnik narzutu odchyleń od ceny ewidencyjnej i od VAT? Jak najwłaściwiej do tego podejść, aby rozliczenia były realne? Wskaźnik marży a wskaźnik narzutu odchyleń - o ile może sie różnić? Pragnę zaznaczyć, iż na koniec roku podatkowego kwota magazynu pomniejszona przez marżę i VAT nie dawała wielkości netto magazynu. Jak to skorygować?

Wzór powinien zależeć od tego jaką metodę rozchodu wybraliśmy dla naszych zapasów. Inny będzie nieco dla metody FIFO, inny dla LIFO.

Odpowiedź: 

Prowadzenie ewidencji w cenach stałych tzw. ewidencyjnych jest jednym z uproszczeń wynikających z art. 34 ust. 2 uor. Stosowany sposób rozliczeń nigdy nie da na koniec okresu dokładnej wartości magazynu - czyli takiej jaka została stwierdzona w wyniku spisu z natury, ale w ciągu okresu sprawozdawczego, ponieważ godzimy się na takie uproszczenia to nie jest to problem.

Wzór powinien zależeć od tego jaką metodę rozchodu wybraliśmy dla naszych zapasów. Inny będzie nieco dla metody FIFO, inny dla LIFO. Obecnie w praktyce najczęściej spotykamy przy stosowaniu cen ewidencyjnych wzór dla metody rozchodu wg średniego kosztu ważonego.

Jego też jest kilka postaci. Ale zawsze w liczniku powinna być wartość odchyleń na początek okresu powiększona o doksięgowane dodatnie i ujemne odchylenia. Z kolei w mianowniku wartość stanu końcowego zapasów powiększona o wartość rozchodu w okresie.

Wzór można przedstawić następująco:

W = (Oz + On) x 100 / Mz + Mn

gdzie:

W - wskaźnik narzutu odchyleń stałych cen ewidencyjnych

Oz - odchylenia przypadające na zapas początkowy

On - odchylenia przypadające na zapas w okresie sprawozdawczym- dodatnie (debetowe) i ujemne (kredytowe)

Mz - wartość zapasów materiałów

Mn - wartość przychodu materiałów w okresie sprawozdawczym

Jeśli mamy wyliczony wskaźnik to następnie wyliczamy wartość narzutu przypadającego na zabrane z magazynu zapasy:

Ow = W x Mw / 100

gdzie:

Ow - odchylenie przypadające na konkretny rozchód materiałów

Mw - wartość rozchodowanych materiałów

W - wskaźnik narzutu odchyleń


Ten uproszczony sposób wyliczania odchyleń stosuje się w ciągu okresu ujmując rozchód odchyleń na to konto, na którym ujęliśmy koszt zabranych z magazynu zapasów.

Na koniec roku, wtedy gdy znamy na podstawie wyników inwentaryzacji rzeczywistą wartość zapasów, powinniśmy urealnić stan odchyleń. Wtedy różnicę z konta odchylenia zaksięgujemy jako korektę kosztów (odpowiednio zwiększenie albo zmniejszenie kosztów zużytych, sprzedanych zapasów).

Warto oczywiście prowadzić oddzielnie konta dla odchyleń z tytułu marży i dla odchyleń z tytułu VAT, o ile jest to możliwe w przekroju stawek VAT (jeśli są stosowane różne) i ewentualnie rodzajów marż.

Podstawa prawna: 

- art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor.

Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel