Rozliczenie magazynu - księgowanie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  W firmie prowadzony jest magazyn w kwocie ewidencyjnej brutto. Biura rachunkowe naliczały odchylenia od cen ewidencyjnych, każde inną metodą. Jak najwłaściwiej rozliczać odchylenia od cen ewidencyjnych? Proszę o podanie najwłaściwszej metody rozliczenia. Jak traktować licznik i mianownik, co w skład jego wchodzi, czy liczyć wskaźnik narzutu odchyleń od ceny ewidencyjnej i od VAT? Jak najwłaściwiej do tego podejść, aby rozliczenia były realne? Wskaźnik marży a wskaźnik narzutu odchyleń - o ile może sie różnić? Pragnę zaznaczyć, iż na koniec roku podatkowego kwota magazynu pomniejszona przez marżę i VAT nie dawała wielkości netto magazynu. Jak to skorygować?

Wzór powinien zależeć od tego jaką metodę rozchodu wybraliśmy dla naszych zapasów. Inny będzie nieco dla metody FIFO, inny dla LIFO.

Odpowiedź: 

Prowadzenie ewidencji w cenach stałych tzw. ewidencyjnych jest jednym z uproszczeń wynikających z art. 34 ust. 2 uor. Stosowany sposób rozliczeń nigdy nie da na koniec okresu dokładnej wartości magazynu - czyli takiej jaka została stwierdzona w wyniku spisu z natury, ale w ciągu okresu sprawozdawczego, ponieważ godzimy się na takie uproszczenia to nie jest to problem.

Wzór powinien zależeć od tego jaką metodę rozchodu wybraliśmy dla naszych zapasów. Inny będzie nieco dla metody FIFO, inny dla LIFO. Obecnie w praktyce najczęściej spotykamy przy stosowaniu cen ewidencyjnych wzór dla metody rozchodu wg średniego kosztu ważonego.

Jego też jest kilka postaci. Ale zawsze w liczniku powinna być wartość odchyleń na początek okresu powiększona o doksięgowane dodatnie i ujemne odchylenia. Z kolei w mianowniku wartość stanu końcowego zapasów powiększona o wartość rozchodu w okresie.

Wzór można przedstawić następująco:

W = (Oz + On) x 100 / Mz + Mn

gdzie:

W - wskaźnik narzutu odchyleń stałych cen ewidencyjnych

Oz - odchylenia przypadające na zapas początkowy

On - odchylenia przypadające na zapas w okresie sprawozdawczym- dodatnie (debetowe) i ujemne (kredytowe)

Mz - wartość zapasów materiałów

Mn - wartość przychodu materiałów w okresie sprawozdawczym

Jeśli mamy wyliczony wskaźnik to następnie wyliczamy wartość narzutu przypadającego na zabrane z magazynu zapasy:

Ow = W x Mw / 100

gdzie:

Ow - odchylenie przypadające na konkretny rozchód materiałów

Mw - wartość rozchodowanych materiałów

W - wskaźnik narzutu odchyleń


Ten uproszczony sposób wyliczania odchyleń stosuje się w ciągu okresu ujmując rozchód odchyleń na to konto, na którym ujęliśmy koszt zabranych z magazynu zapasów.

Na koniec roku, wtedy gdy znamy na podstawie wyników inwentaryzacji rzeczywistą wartość zapasów, powinniśmy urealnić stan odchyleń. Wtedy różnicę z konta odchylenia zaksięgujemy jako korektę kosztów (odpowiednio zwiększenie albo zmniejszenie kosztów zużytych, sprzedanych zapasów).

Warto oczywiście prowadzić oddzielnie konta dla odchyleń z tytułu marży i dla odchyleń z tytułu VAT, o ile jest to możliwe w przekroju stawek VAT (jeśli są stosowane różne) i ewentualnie rodzajów marż.

- art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor.
Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel