Rozliczanie opakowań zwrotnych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 31 lipca 2014
Pytanie:  Spółdzielnia otrzymała fakturę VAT dotyczącą rozliczenia należności za niezwrócone opakowania zwrotne oraz "dokument techniczny", który ją rozlicza. Jak należy zaksięgować tą fakturę? Na jakie konto księgować podatek? Czy stanowi to koszt podatkowy?
Odpowiedź: 

Opakowania zwrotne mogą być wykorzystywane na potrzeby jednostki. Nie ma obowiązku ich bezwzględnego zwrotu, zatem koszty związane ze zużyciem mogą być zaliczone do kosztów działalności w tym zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodów

Jeśli nie ma innych przeszkód ( np. prowadzenie działalności zwolnionej) to jednostka może odliczyć VAT naliczony na ogólnych zasadach, – co wynika z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054ze zm.)

Księgowanie faktury za opakowania zwrotne będzie uzależnione od tego czy jednostka chce je przyjąć do ewidencji magazynowej czy korzystając z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r poz. 330 ze zm.) zaliczyć od razu w koszty.

Ujęcie faktury:

Wn Rozliczenie zakupu – kwota netto

Wn VAT naliczony – kwota podatku VAT

Ma Rozrachunki z dostawcami

Przyjecie opakowań na stan magazynowy:

Wn Materiały – opakowania

Ma Rozliczenie zakupu

Wydanie materiałów do zużycia – np. w sytuacji ich fizycznego zniszczenia

Wn Zużycie materiałów

Ma Materiały – opakowania

Alternatywni można wartość opakowań zaliczyć od razu w koszty – jest to rozwiązanie najwygodniejsze.

Wn Zużycie materiałów

Ma Rozliczenie zakupu

Art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) Art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054ze zm.) art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r poz. 330 ze zm.)
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Słowa kluczowe:
opakowania zwrotne a VAT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel