Przejęcie firmowego znaku towarowego po połączeniu spółek

Pytanie:  Podmiot dominujący posiada w  jednostce zależnej 100% udziałów. Jednostka zależna (spółka z o.o.) została utworzona przez wniesienie do niej aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej. Po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki z o.o. w jej aktywach pojawił się istotnej wartości znak towarowy/marka firmy (obejmujący nazwę tej firmy). Znak został zgłoszony do opatentowania. Planowane jest połączenie obu spółek, w wyniku którego spółka z o.o. zależna będzie zlikwidowana, a jej działalność oraz majątek zostanie włączony do spółki dominującej.  Na tym tle powstała wątpliwość, czy firmowy znak towarowy zależnej spółki z o.o. (obejmujący nazwę likwidowanej firmy) po dokonaniu połączenia będzie mógł stanowić aktywa w podmiocie dominującym, czy jego wartość będzie podlegała odpisaniu (likwidacji) na dzień likwidacji jednostki zależnej?

Jeśli jednostka, która przejmie majątek likwidowanej spółki nie będzie posługiwała się nazwą zlikwidowanej spółki to znak towarowy…

Odpowiedź: 

Jeśli jednostka, która przejmie majątek likwidowanej spółki nie będzie posługiwała się nazwą zlikwidowanej spółki to znak towarowy nie spełnia definicji aktywów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 uor i założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Nie spowoduje on wpływu korzyści ekonomicznych do jednostki. Zatem należałoby wartość tego znaku odpisać.

Podstawa prawna: 

- art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor.

Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel