Podwójnie zaksięgowana faktura korygująca przy rozliczeniu towarów

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 3 stycznia 2011
Pytanie:  W grudniu 2009 r. przy uzgadnianiu konta 330 Zapas części wyszła różnica wynikająca z podwójnie zaksięgowanej faktury korygującej, która została zaksięgowana na koncie 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów. Czy w grudniu 2010 r., aby nie przenosić salda na 2011 r. można tą kwotę wyksięgować z konta 340 w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu? Jakie powinno być księgowanie podwójnie zaksięgowanej faktury korygującej na magazynie?
Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiam wskazówki, jak należy dokonać księgowania różnicy wynikającej z podwójnie zaksięgowanej faktury korygującej.

Jeśli w 2009 r. zaksięgowana została niepotrzebnie na kontach magazynowych faktura korygująca to zniekształciła ona także rozrachunki. Najprościej sprawdzić, którego kontrahenta ta faktura dotyczyła (najprawdopodobniej jest na koncie tego kontrahenta nieprawidłowość) i wystornować tę fakturę w korespondencji z kontem kontrahenta. Jeśli saldo kontrahenta było przenoszone kwotą a nie dokumentami, warto spojrzeć na zapisy 2009 r.


Jeśli jednak konto kontrahenta jest uzgodnione, to rzeczywiście, aby nie przenosić błędu na kolejne lata należy odnieść wartość tego dokumentu w Pozostałe koszty operacyjne NKUP.

Tekst opublikowany: 

3 stycznia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel