Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Podpowiadamy, jak rozliczyć wydatki z niezrealizowanej inwestycji

Dodano: 20 stycznia 2017
fb807b52a0eceede91106a726f092a84542fdc2c-medium

Czasami przedsiębiorca musi zrezygnować z prowadzonej inwestycji. Sprawdź, jak rozliczyć wydatki od niezrealizowanej inwestycji i jak ująć to w księgach rachunkowych.

Często podatnicy, w celu dalszego rozwoju swojej firmy, decydują się na rozpoczęcie inwestycji, która w przyszłości ma przyczynić się do osiągnięcia większych przychodów. Zdarza się jednak, iż z powodów nieprzewidzianych czy też ze względów ekonomicznych musi zrezygnować z kontynuacji tego działania, co skutkuje trwałym wycofaniem się z podjętych kroków.

Inwestycja w świetle prawa

Ustawa o CIT (art. 4a pkt 1) inwestycje definiuje jako środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości  (odpowiednio art. 5a pkt 1 ustawy o PIT). Zatem w art. 3 ust. 1 pkt 16 uor za środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Odpowiednia dokumentacja

W celu zaliczenia w koszty podatkowe wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, podatnik powinien dane zdarzenie odpowiednio udokumentować. Należy wykazać wówczas zasadność podjętej decyzji o rozpoczęciu inwestycji, czyli udowodnić w jaki sposób podjęte działania te miały przyczynić się do wzrostu przychodów firmy, czy działania te były racjonalne oraz w jaki sposób były one związane z prowadzoną działalnością firmy. Konieczne jest również uzasadnienie, czy podjęta decyzja o zaniechaniu kontynuacji inwestycji wynikała z ważnych powodów, np. gospodarczych czy ekonomicznych.

Skutki zaniechanych inwestycji

Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji (art. 15 ust 1. pkt 4f  ustawy o CIT i odpowiednio art. 22 ust. 5e ustawy o PIT).

Nakłady poniesione na inwestycję powinny być zaliczone w koszty jednorazowo. Nie dokonujemy zatem odpisów amortyzacyjnych od zaniechanej inwestycji.  Wskazane przepisy nie określają jednak dokładnie formy zbycia rozpoczętych inwestycji. Jednak zważywszy na art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT oraz analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przy nieodpłatnej formie zbycia, jako darowizna, nakłady poniesione na inwestycje nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. W przeciwnym przypadku, gdy forma zbycia rozpoczętej inwestycji będzie miała charakter odpłatny, będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku likwidacji.

W świetle VAT podatnik rozpoczynając inwestycje ma prawo do odliczenia VAT od poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy dochodzi do zaniechania inwestycji przyjmuje się, że nie ma konieczności korygowania odliczonego VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję, jeżeli decyzja o jej zaprzestaniu wynikała z przyczyn niezależnych od podatnika.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa sp. z o.o. w 2016 roku rozpoczęła inwestycję dotyczącą środka trwałego potrzebnego do produkcji wyrobów gotowych przyczyniając się do polepszenia ich jakości, a co za tym idzie wzrostu ceny sprzedawanych wyrobów gotowych. Poniesione nakłady zostały ujęte na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 100.000 zł.

Na początku 2017 roku - po analizie zmian zachodzących na rynku, ze względów nieopłacalności dalszej inwestycji - postanowiła ją zakończyć i dokonać jej likwidacji. Dodatkowo, za analizę rynku spółka otrzymała fakturę w kwocie 7.000 zł netto.

Księgowania będą przebiegały następująco:

  1. Dekretacja otrzymanej faktury:

strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 7.000 zł

strona WN konta 222VAT naliczony „1.610 zł

strona Ma konta 202Rozrachunki z dostawcami” 8.610 zł

  1. Likwidacja poniesionych nakładów (księgowanie za pomocą PK):

strona WN konta 761Pozostałe koszty operacyjne” 100.000 zł

strona Ma konta 640Rozliczenie międzyokresowe kosztów” 100.000 zł

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel