Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r.

Pytanie:  Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. Osoba fizyczna prowadząca działalność budowlaną w zakresie usług budowlanych (robót) rozlicza się na zasadach ogólnych. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. wystąpi, jeżeli przychody za 2011 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Czy do przychodów 2011 r. obligujących do założenia ksiąg rachunkowych należy zaliczyć wartość produkcji niezakończonej (ujętej w remanencie)?

Artykuł 24a ust. 4 updof wskazuje, iż na 2012 r. limit przychodów, których przekroczenie powoduje obowiązek przejścia na księgi rachunkowe wynosi…

Odpowiedź: 

Wartość remanentu jest niezbędna do ustalenia wartości dochodu, a nie przychodu. Wynika to z art. 24 ust. 2 updof.

Należy wziąć pod uwagę tylko przychody, o których mowa w art. 14 updof, a więc przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz te przychody, które są wymienione w art. 14 ust. 2 updof.

Artykuł 24a ust. 4 updof wskazuje, iż na 2012 r. limit przychodów, których przekroczenie powoduje obowiązek przejścia na księgi rachunkowe wynosi 1.200.000 euro x 4,4112 zł/euro = 5.293.440 zł.

Tekst opublikowany: 

21 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel