Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 listopada 2011
Pytanie:  Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. Osoba fizyczna prowadząca działalność budowlaną w zakresie usług budowlanych (robót) rozlicza się na zasadach ogólnych. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. wystąpi, jeżeli przychody za 2011 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Czy do przychodów 2011 r. obligujących do założenia ksiąg rachunkowych należy zaliczyć wartość produkcji niezakończonej (ujętej w remanencie)?

Artykuł 24a ust. 4 updof wskazuje, iż na 2012 r. limit przychodów, których przekroczenie powoduje obowiązek przejścia na księgi rachunkowe wynosi…

Odpowiedź: 

Wartość remanentu jest niezbędna do ustalenia wartości dochodu, a nie przychodu. Wynika to z art. 24 ust. 2 updof.

Należy wziąć pod uwagę tylko przychody, o których mowa w art. 14 updof, a więc przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz te przychody, które są wymienione w art. 14 ust. 2 updof.

Artykuł 24a ust. 4 updof wskazuje, iż na 2012 r. limit przychodów, których przekroczenie powoduje obowiązek przejścia na księgi rachunkowe wynosi 1.200.000 euro x 4,4112 zł/euro = 5.293.440 zł.

Tekst opublikowany: 

21 listopada 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel