Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Objęcie udziałów powyżej wartości nominalnej - księgowanie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 marca 2011
Pytanie:  Zgodnie z aktem notarialnym zawarto Umowę Spółki A z o.o. Spółka B wniosła 100 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, w tym: 75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.750 zł, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł; 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.250 zł pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci przeniesienia na Spółkę praw na dobrach niematerialnych (prawa do know-how) o wartości 3.000 zł. Proszę o podanie księgowań ww. operacji w spółce A z o.o. - czyli nowo utworzonej, w której 100 udziałów objęła spółka B.
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) kapitał podstawowy należy prezentować w księgach rachunkowych w wartości nominalnej zarejestrowanej w KRS.

W przypadku gdy udziały obejmowane są powyżej wartości nominalnej, wartość nadwyżki należy odnieść na kapitał zapasowy. Wynika to z art. 154 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konieczne będą zatem zapisy:

 1. Na podstawie umowy spółki i postanowienia sądu o rejestracji:
  • Wn Pozostałe rozrachunki 5.000
  • Ma Kapitał Podstawowy 5.000
 2. Na podstawie dowodu wpłaty wkładu pieniężnego:
  • Wn Rachunek bankowy 5.000
  • Ma Pozostałe rozrachunki 3.750
  • Ma Kapitał zapasowy 1.250
 3. Na podstawie PK sporządzonego po przeniesieniu na spółkę B praw na dobrach niematerialnych (prawa do know-how):
  • Wn Wartości niematerialne i prawne 3.000
  • Ma Pozostałe rozrachunki 1.250
  • Ma Kapitał zapasowy 1.750
Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel