Na jakie konto zespołu 4 odnieść wydatek na zakup nagrody dla pracownika?

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka - w ramach opracowanego regulaminu - ogłosiła konkurs fotograficzny. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników spółki. Jego celem jest wybranie fotografii do kalendarza na 2013 r. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. Na jakie konto zespołu 4 odnieść należy wydatek na zakup nagrody rzeczowej?
Odpowiedź: 

Zakup nagrody ewidencjonuje się z wykorzystaniem następującego księgowania:

  • Wn Rozliczenie zakupu (kwota netto),
  • Wn Podatek VAT naliczony (kwota podatku VAT),
  • Ma Rozrachunki z dostawcami (kwota brutto).

Wydanie nagrody pracownikowi w ramach konkursu ewidencjonuje się następująco:

  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w analityce: Świadczenia na rzecz pracowników) w kwocie netto,
  • Ma Rozliczenie zakupu (w kwocie netto).

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel