Księgowanie zapłaty za materiały kartą płatniczą

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  Czy księgowanie  faktury zakupu i jej zapłata kartą płatniczą:
 1. Ujęcie faktury
  • Wn Koszty zespół 4/kwota netto
  • Wn VAT naliczony 222/ VAT
  • Ma Rozrachunki z dostawcami 202 - kwota brutto
 2. zapłata  
  • Wn Rozrachunki z dostawcami 202
  • Ma 240 Rozrachunki z właścicielem (traktowane tak jak gotówka)
jest prawidłowe?

Sposób księgowania poszczególnych operacji powinien wynikać z dokumentacji polityki rachunkowości, szczególnie zakładowego planu kont zgodnie z art. 10 ust. 1 uor.

Odpowiedź: 

Sposób księgowania poszczególnych operacji powinien wynikać z dokumentacji polityki rachunkowości, szczególnie zakładowego planu kont zgodnie z art. 10 ust. 1 uor. Przedstawione księgowanie jest jak najbardziej prawidłowe.

Nadmienię tylko, iż często też do księgowań operacji zapłaty kartą płatniczą zamiast konta Pozostałe rozrachunki wykorzystywane jest konto Środki pieniężne w drodze.

- art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor.
Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel