Księgowanie zaniechanej inwestycji

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 9 sierpnia 2011
Pytanie:  Spółka z o.o. zaniechała inwestycji. Czy z inwestycji rozpoczętej należy dokonać przeksięgowania w pozostałe koszty operacyjne? Na podstawie jakiego dokumentu?

Nakłady na zaniechaną inwestycję nie przyniosą jednostce korzyści ekonomicznych, zatem nie wypełniają definicji aktywa.

Odpowiedź: 

Nakłady na zaniechaną inwestycję nie przyniosą jednostce korzyści ekonomicznych, zatem nie wypełniają definicji aktywa (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Należy zatem je odpisać w Pozostałe koszty operacyjne na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Wystarczy pod decyzję podłączyć dokument polecenie księgowania.

Tekst opublikowany: 

9 sierpnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel