Księgowanie wykupu przedmiotu leasingu z uwzględnieniem amortyzacji

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 4 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka zawarła umowę leasingową w 2010 r. na okres 2 lat. Wartość umowy 20.000 zł do celów podatkowych leasing operacyjny rachunkowo-finansowy, okres amortyzacji ustalono na 5 lat. W lutym 2012 r. wykupiono przedmiot leasingu za 3.000 zł. Jak prawidłowo powinny być przeprowadzone księgowania powyższych zdarzeń, uwzględniając prawidłową amortyzację?

Wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest wykazywane w aktywach nabywającego. Sprawdź księgowanie!

Odpowiedź: 

W sytuacji, gdy leasing operacyjny wykazywany jest w księgach jak leasing finansowy, to nabycie przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest wykazywane w aktywach nabywającego, który kontynuuje dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych przez oszacowany okres ekonomicznej użyteczności.

Opłata końcowa związana z wykupem przedmiotu leasingu stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu. Opłata końcowa nie zwiększa wartości środka trwałego, natomiast ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania, powinna zostać odniesiona w koszty operacyjne.

Księgowanie wykupu przedmiotu leasingu może przebiegać następująco (przyjęto, że podane kwoty są kwotami netto):

  1. Faktura VAT na kwotę 3.000 zł:
    • Wn 249-3 „Rozliczenie opłat leasingowych”
    • Ma 249-1 „Rozrachunki bieżące z finansującym”
  2. PK opłaty końcowej jako spłaty części kapitałowej 3.000 zł:
    • Wn 249-2 „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”
    • Ma 249-3 „Rozliczenie opłat leasingowych”

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel