Księgowanie wpłaty z tytułu zaległości czynszowej z lat poprzednich

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 18 marca 2011
Pytanie:  Na jakich kontach i gdzie w bilansie należy wykazać błąd, polegający na nieujęciu na rozrachunku wpłaty z tytułu zaległości czynszowej z lat poprzednich? Zaległość została uregulowana lecz nie zaksięgowana.
Odpowiedź: 

Jeżeli należności zostały wcześniej uregulowane, to nie mogą być dalej wykazywane.

Należy je odnieść w pozostałe przychody operacyjne, co wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, czyli w bilansie wpłynie to na wynik finansowy. Wymienionego zdarzenia nie można łączyć z art. 54 ust. 3 uor, czyli błędami z lat ubiegłych.

Tekst opublikowany: 

18 marca 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel