Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w przypadku spółki kończącej działalność

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 października 2013
Pytanie:  W wyniku przeprowadzonej w naszej firmie (Spółka z o.o.) inwentaryzacji środków trwałych na dzień 30-09-2013 r., zostały ujawnione następujące zdarzenia:
  • brak 2 sztuk laptopów,
  • samochód został wyceniony przez rzeczoznawcę znacznie niżej (utracił swoją wartość),
  • maszyna drukarska znacznie zwiększyła swoją wartość.
Jak (na jakich kontach i gdzie w bilansie 2013 roku) pokazać różnicę z wyceny środków trwałych? Proszę o pokazanie poprawnego schematu księgowań na kontach. Nadmieniam, że Spółka kończy swoją działalność gospodarczą w połowie roku 2014.
Odpowiedź: 

Jeśli spółka kończy działalność z końcem roku obrotowego 2013 (połowa 2014 r.) to sporządza sprawozdanie przy braku zasady kontynuacji działalności, czyli skutki obniżenia wartości aktywów poniżej ich wartości wynikających z ksiąg rachunkowych należy ująć jako Kapitał z aktualizacji wyceny (Wn). Wynika to z art. 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz. 330 ze zm.)

W przypadku gdyby jednostka jednak dalej prowadzi działalność, to obniżenia wartości byłyby ujęte jako pozostałe koszty operacyjne.

W sytuacji opisanej w pytaniu jednak nie zawsze mamy do czynienia z utratą wartości, jako skutkiem zaniechania działalności:

  1. Brak 2 laptopów – po wyjaśnieniu przyczyn i stwierdzeniu, że nie było winnego pracownika wartość księgową tych laptopów należy zaksięgować, jako pozostały koszt operacyjny – jest to efekt działalności w roku obrotowym 2012. W sprawozdaniu za 2012 r. będzie to pozycja inne Pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat i oczywiście niższa wartość środków trwałych; Gdyby winny był pracownik należałaby zamiast w koszty ująć wartość laptopów, jako Inne należności krótkoterminowe w bilansie.
  2. Utrata wartości przez auto – Wn Kapitał za aktualizacji wyceny (w bilansie będzie wartość ujemna), Ma Odpisy aktualizacyjne środków trwałych, ( które pomniejszą wartość w bilansie środków transportu). Proszę pamiętać, iż odpis aktualizacyjny nie jest kosztem uzyskania przychodu;
  3. Wzrostu wartości maszyny nie ujmujemy w księgach rachunkowych. Warto, ale tylko informacyjnie w informacji dodatkowej wskazać w nocie dotyczącej środków trwałych ze wartość rynkowa maszyny o wartości księgowej XXX wzrost do poziomu YYY.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel