Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w przypadku spółki kończącej działalność

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 października 2013
Pytanie:  W wyniku przeprowadzonej w naszej firmie (Spółka z o.o.) inwentaryzacji środków trwałych na dzień 30-09-2013 r., zostały ujawnione następujące zdarzenia:
  • brak 2 sztuk laptopów,
  • samochód został wyceniony przez rzeczoznawcę znacznie niżej (utracił swoją wartość),
  • maszyna drukarska znacznie zwiększyła swoją wartość.
Jak (na jakich kontach i gdzie w bilansie 2013 roku) pokazać różnicę z wyceny środków trwałych? Proszę o pokazanie poprawnego schematu księgowań na kontach. Nadmieniam, że Spółka kończy swoją działalność gospodarczą w połowie roku 2014.
Odpowiedź: 

Jeśli spółka kończy działalność z końcem roku obrotowego 2013 (połowa 2014 r.) to sporządza sprawozdanie przy braku zasady kontynuacji działalności, czyli skutki obniżenia wartości aktywów poniżej ich wartości wynikających z ksiąg rachunkowych należy ująć jako Kapitał z aktualizacji wyceny (Wn). Wynika to z art. 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz. 330 ze zm.)

W przypadku gdyby jednostka jednak dalej prowadzi działalność, to obniżenia wartości byłyby ujęte jako pozostałe koszty operacyjne.

W sytuacji opisanej w pytaniu jednak nie zawsze mamy do czynienia z utratą wartości, jako skutkiem zaniechania działalności:

  1. Brak 2 laptopów – po wyjaśnieniu przyczyn i stwierdzeniu, że nie było winnego pracownika wartość księgową tych laptopów należy zaksięgować, jako pozostały koszt operacyjny – jest to efekt działalności w roku obrotowym 2012. W sprawozdaniu za 2012 r. będzie to pozycja inne Pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat i oczywiście niższa wartość środków trwałych; Gdyby winny był pracownik należałaby zamiast w koszty ująć wartość laptopów, jako Inne należności krótkoterminowe w bilansie.
  2. Utrata wartości przez auto – Wn Kapitał za aktualizacji wyceny (w bilansie będzie wartość ujemna), Ma Odpisy aktualizacyjne środków trwałych, ( które pomniejszą wartość w bilansie środków transportu). Proszę pamiętać, iż odpis aktualizacyjny nie jest kosztem uzyskania przychodu;
  3. Wzrostu wartości maszyny nie ujmujemy w księgach rachunkowych. Warto, ale tylko informacyjnie w informacji dodatkowej wskazać w nocie dotyczącej środków trwałych ze wartość rynkowa maszyny o wartości księgowej XXX wzrost do poziomu YYY.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel