Księgowanie kwot za niedotrzymanie postanowień wynikających z umowy na wynajem magazynu

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 1 kwietnia 2011
Pytanie:  Wynajmujemy na naszym terenie pomieszczenie pod magazyn. W umowie jest zapis, że w przypadku rozwiązania przez nas tej umowy przed upływem 10 lat jesteśmy zobowiązani  zwrócić najemcy  poniesione przez niego, a niezamortyzowane nakłady na remont i przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia działalności. Niestety taka okoliczność nastąpiła i w związku z tym musimy zapłacić ponad 20.000 zł. Czy na tę kwotę wynajmujący powinien wystawić jakiś dokument typu faktura? Czy należy potraktować to jako odszkodowanie? I jak prawidłowo zaksięgować taką wypłatę w księgach handlowych?
Odpowiedź: 

Wynajmujący powinien wystawić na tę kwotę fakturę VAT, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) jest to kwota obrotu.

Zwrot taki dla Pani jednostki będzie pozostałym kosztem operacyjnym, Nie należy jednak traktować go jako odszkodowania, ponieważ wynika z zapisów umowy związanej z działalnością jednostki.


Fakturę należy zatem ująć:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne,
  • Wn VAT naliczony,
  • Ma Pozostałe rozrachunki lub ewentualnie Rozrachunki z dostawcami.
Tekst opublikowany: 

1 kwietnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel