Księgowanie kosztów zakupu naczyń jednorazowych w działalności gastronomicznej

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 15 sierpnia 2011
Pytanie:  Prowadzę działalność gastronomiczną (bar). W działalności zakupuję dużo naczyń jednorazowych takich jak kubki do kawy, tacki na zapiekanki, torebki do hamburgerów, noże, widelce, łyżeczki, czy też folię i papier do pakowania. Czy takie towary należy księgować jako materiały pomocnicze w kol. 10 KPiR, czy też jako pozostałe wydatki w kol.14?

Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, natomiast kolumna 13…

Odpowiedź: 

Nabycie jednorazowych naczyń i materiałów do pakowania sprzedanych produktów należy ujmować w kolumnie 10.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.):

  1. Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu,
  2. Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.
  3. W związku z tym nabycie jednorazowych naczyń i materiałów do pakowania sprzedanych produktów należy ujmować w kolumnie 10. Na koniec roku ich zapas powinien być spisany i w konsekwencji powinien korygować wartość dochodu.
Tekst opublikowany: 

15 sierpnia 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel