Księgowanie kosztów wynajmu samochodu zastępczego w firmie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 29 czerwca 2012
Pytanie:  Jak zaksięgować koszty wynajmu samochodu zastępczego w firmie? Pracownik przedstawił mi rachunki na zakup paliwa, za które zwróciłam mu pieniądze oraz ewidencję przebiegu km samochodu.

Koszty eksploatacji wynajmowanego samochodu powinny być udokumentowane dokumentami źródłowymi - fakturami VAT za paliwo, a także koszty wynajmu i inne koszty związane z eksploatacją. Sprawdź, jak księgować.

Odpowiedź: 

Koszty paliwa powinny być ujmowane na koncie koszty Zużycie materiałów, paliw i energii. Koszty wynajmu powinny obciążać koszty usług obcych.

Koszty eksploatacji wynajmowanego samochodu powinny być udokumentowane dokumentami źródłowymi - fakturami VAT za paliwo, a także koszty wynajmu i inne koszty związane z eksploatacją. Księguje się je zgodnie z istotą poniesionego kosztu, czyli koszty paliwa powinny być ujmowane na koncie koszty Zużycie materiałów, paliw i energii. Koszty wynajmu powinny obciążać koszty usług obcych.

Jeśli wartość kosztów przewyższa limit kilometrów wynikający z ewidencji prowadzonej przesz pracownika, o której mowa w art. 16 ust 5 updop, to tę nadwyżkę zalicza się do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust 1 pkt 51 updop).

Tekst opublikowany: 

8 czerwca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel