Księgowanie kosztów przez spółkę komandytową

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  Spółka komandytowa rejestruje wszystkie poniesione koszty na kontach zespołu 4 (tj. wg. rodzaju) Czy powinniśmy jednocześnie prowadzić ewidencję ww. zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu 5?

Warto zaznaczyć iż operacje dotyczące kosztów rozliczanych w czasie powinny być ujmowane z wykorzystaniem konta 490 Rozliczenie kosztów.

Odpowiedź: 

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów w przekroju tzw. 5 czyli układu funkcjonalnego. Warto tylko zaznaczyć iż operacje dotyczące kosztów rozliczanych w czasie powinny być ujmowane z wykorzystaniem konta 490 Rozliczenie kosztów.

Na przykład poniesienie/opłacenie kosztów z góry:

  • Wn Konto zespołu 4
  • Ma Konto rozrachunków lub środków pieniężnych

Przeniesienie nakładu do rozliczenia w czasie:

  • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Ma Rozliczenie kosztów

Rozliczenie części kosztów dotyczącej danego okresu sprawozdawczego (księgowanie w następnym okresie sprawozdawczym):

  • Wn 490 Rozliczenie kosztów
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe kosztów
- art. 6 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) -uor.
Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel