Księgowanie faktury korygującej

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 31 maja 2011
Pytanie:  Spółka wystawiła fakturę za sprzedaż usług transportowych (dnia 15 kwietnia 2011 r.) z terminem płatności 30 dni tj. 15 maja 2011 r. Następnie ustaliła z nabywcą możliwość wcześniejszej zapłaty za usługę. Nabywca wyraził zgodę, ale pod warunkiem otrzymania  faktury korygującej zmniejszającej należność z tytułu przedterminowej zapłaty faktury. W jaki sposób przebiegnie księgowanie faktury korygującej u wystawcy?
Odpowiedź: 

Fakturę korygująca ujmie Pani na tych samych kontach co fakturę pierwotną. Możliwe jest ujecie albo zapisem storno czerwone (czyli ujemnie - najwygodniejszy sposób) albo stornem czarnym czyli po przeciwnych stronach.

Proszę pamiętać, iż zmniejszenie VAT należnego jest uwarunkowane posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta Pani firmy. Wynika to z art. 29 ust 4 i 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).
Tekst opublikowany: 

11 maja 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel