Korekta sprawozdania finansowego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 23 kwietnia 2012
Pytanie:  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 przez Zgromadzenie Wspólników (czerwiec 2011 r. ) spółka otrzymała w sierpniu 2011 r. decyzję zwalniającą z korzystania z pasa drogi (na podstawie art. 38 ustawy o drogach) dotyczącą roku 2010. Ponieważ spowodowało to ponad 30% korektę (100.000 zł) wyniku finansowego za rok 2010, spółka uznała ją za istotną zmianę wyniku za rok 2010, a następnie dokonała tej korekty w księgach roku 2011 zapisem na koncie 820 - zysk(strata) z lat ubiegłych na podstawie art. 54 ust. 3 uor. W związku z powyższym dokonała również korekty deklaracji podatkowej za rok 2010. Czy ewidencja na koncie „ 820” była poprawna, czy też spółka powinna uznać to zdarzenie, jako element rachunku zysków i strat roku 2011 i wykazać, jako zysk roku bieżącego?

Jak zaewidencjonować zmianę spowodowaną otrzymaniem istotnej informacji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Odpowiedź: 

Sposób postępowania spółki w zakresie rachunkowości był prawidłowy.

W przypadku otrzymania istotnej informacji już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy kierować się postanowieniami art. 54 ust. 2 i 3 uor. Należy więc ująć zdarzenie w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje spółka otrzymała, natomiast kwotę korekty spowodowanej usunięciem błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje, jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel