Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Korekta sprawozdania finansowego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 23 kwietnia 2012
Pytanie:  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 przez Zgromadzenie Wspólników (czerwiec 2011 r. ) spółka otrzymała w sierpniu 2011 r. decyzję zwalniającą z korzystania z pasa drogi (na podstawie art. 38 ustawy o drogach) dotyczącą roku 2010. Ponieważ spowodowało to ponad 30% korektę (100.000 zł) wyniku finansowego za rok 2010, spółka uznała ją za istotną zmianę wyniku za rok 2010, a następnie dokonała tej korekty w księgach roku 2011 zapisem na koncie 820 - zysk(strata) z lat ubiegłych na podstawie art. 54 ust. 3 uor. W związku z powyższym dokonała również korekty deklaracji podatkowej za rok 2010. Czy ewidencja na koncie „ 820” była poprawna, czy też spółka powinna uznać to zdarzenie, jako element rachunku zysków i strat roku 2011 i wykazać, jako zysk roku bieżącego?

Jak zaewidencjonować zmianę spowodowaną otrzymaniem istotnej informacji po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Odpowiedź: 

Sposób postępowania spółki w zakresie rachunkowości był prawidłowy.

W przypadku otrzymania istotnej informacji już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy kierować się postanowieniami art. 54 ust. 2 i 3 uor. Należy więc ująć zdarzenie w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje spółka otrzymała, natomiast kwotę korekty spowodowanej usunięciem błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje, jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel