Kiedy rozpocząć inwentaryzację?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 16 września 2012
Pytanie:  W tym roku przypada w naszej spółdzielni termin inwentaryzacji środków trwałych. Ostatnia była w 2008 r. Z uwagi na to, że mamy dużo placówek gastronomicznych chcielibyśmy ją zacząć we wrześniu, ale mam wątpliwość, czy termin zostanie w takim przypadku dotrzymany, czy też należy tę inwentaryzację przeprowadzić w IV kwartale?

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 uor termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeśli inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono raz na cztery lata. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor składniki aktywów (z pewnymi wyjątkami) powinny być inwentaryzowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Poznaj pełną treść odpowiedzi. Sprawdź w Portalu FK wiele przydatnych wzorów związanych z inwentaryzacją.

Odpowiedź: 

Nie może Pan rozpocząć inwentaryzacji we wrześniu. Jeżeli jednostka ma dużo środków trwałych powinna sporządzić plan ich inwentaryzacji, w którym będzie określone jakie środki trwałe i w którym roku będą inwentaryzowane, aby uniknąć spiętrzenia prac w jednym roku.

Inwentaryzacja powinna być w zasadzie przeprowadzana na dzień bilansowy. Z uwagi na to, że trudno zinwentaryzować na ten dzień wszystkie składniki majątku przepisy prawa przewidują pewne uproszczenia i udogodnienia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 uor termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeśli inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono raz na cztery lata. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor składniki aktywów (z pewnymi wyjątkami) powinny być inwentaryzowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. W związku z tym nie ma możliwości, aby rozpocząć inwentaryzację środków trwałych we wrześniu. Jeżeli jednostka ma dużo środków trwałych powinna sporządzić plan ich inwentaryzacji, w którym będzie określone jakie środki trwałe i w którym roku będą inwentaryzowane, aby uniknąć spiętrzenia prac w jednym roku.

W Portalu FK znajduje się wiele przydatnych wzorów dokumentów, które przydadzą się podczas inwentaryzacji.

Tekst opublikowany: 

29 sierpnia 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel