Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Kiedy rozliczyć inwentaryzację w księgach rachunkowych?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 sierpnia 2012
Pytanie:  Jeżeli inwentaryzację rozpoczęto 15 stycznia 2012 r. i zakończono z końcem marca, to w którym roku roku powinno się ująć jej rozliczenie w księgach rachunkowych? Planowo inwentaryzacja ta miała się odbyć na koniec 2011 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 nakazuje dokonać inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym daje możliwość rozłożenia prac w czasie. Sprawdź, jak będzie w opisanej sytuacji.

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja, o którą Pani pyta jest inwentaryzacją, która powinna być rozliczona już w 2012 r., ponieważ nie są spełnione warunki, aby uznać ją za miarodajną na 2011 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 nakazuje dokonać inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym daje możliwość rozłożenia prac w czasie - dotyczy to prac, które mogą być przeprowadzane w ostatnim kwartale roku obrotowego.

Wyjątek też dotyczy stanu środków trwałych, które są na terenie strzeżonym, ponieważ one mogą być inwentaryzowane drogą spisu z natury na dowolny dzień raz na 4 lata.

Podobne uproszczenie przewidziane  jest dla zapasów objętych ewidencją ilościowo -wartościową, które też są na terenie strzeżonym - one mogą być inwentaryzowane drogą spisu z natury raz na 2 lata. W pozostałych przypadkach należy ustalać stan corocznie na ostatni dzień roku obrotowego albo w przypadkach przewidzianych w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor w ostatnim kwartale roku.

Nie można ustalać stanów na dzień, który jest już w nowym roku. Moim zdaniem inwentaryzacja, o którą Pani pyta jest inwentaryzacją, która powinna być rozliczona już w 2012 r., ponieważ nie są spełnione warunki, aby uznać ją za miarodajną na 2011 r.

Proszę pamiętać, że nieprzeprowadzenie inwentaryzacji jest naruszeniem nie tylko ustawy o rachunkowości, ale też ustawy o finansach publicznych.
Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel