Kiedy rozliczyć inwentaryzację w księgach rachunkowych?

Pytanie:  Jeżeli inwentaryzację rozpoczęto 15 stycznia 2012 r. i zakończono z końcem marca, to w którym roku roku powinno się ująć jej rozliczenie w księgach rachunkowych? Planowo inwentaryzacja ta miała się odbyć na koniec 2011 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 nakazuje dokonać inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym daje możliwość rozłożenia prac w czasie. Sprawdź, jak będzie w opisanej sytuacji.

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja, o którą Pani pyta jest inwentaryzacją, która powinna być rozliczona już w 2012 r., ponieważ nie są spełnione warunki, aby uznać ją za miarodajną na 2011 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 nakazuje dokonać inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym daje możliwość rozłożenia prac w czasie - dotyczy to prac, które mogą być przeprowadzane w ostatnim kwartale roku obrotowego.

Wyjątek też dotyczy stanu środków trwałych, które są na terenie strzeżonym, ponieważ one mogą być inwentaryzowane drogą spisu z natury na dowolny dzień raz na 4 lata.

Podobne uproszczenie przewidziane  jest dla zapasów objętych ewidencją ilościowo -wartościową, które też są na terenie strzeżonym - one mogą być inwentaryzowane drogą spisu z natury raz na 2 lata. W pozostałych przypadkach należy ustalać stan corocznie na ostatni dzień roku obrotowego albo w przypadkach przewidzianych w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor w ostatnim kwartale roku.

Nie można ustalać stanów na dzień, który jest już w nowym roku. Moim zdaniem inwentaryzacja, o którą Pani pyta jest inwentaryzacją, która powinna być rozliczona już w 2012 r., ponieważ nie są spełnione warunki, aby uznać ją za miarodajną na 2011 r.

Proszę pamiętać, że nieprzeprowadzenie inwentaryzacji jest naruszeniem nie tylko ustawy o rachunkowości, ale też ustawy o finansach publicznych.
Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel