Kaucję gwarancyjną wykazuje się w bilansie po stronie aktywów

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 31 października 2012
Pytanie:  Otrzymałam od szefa fakturę sprzedaży, która dzieli się na dwa punkty:
  1. Przebudowa gazociągu na kwotę brutto 36.285 zł.
  2. Refaktura poniesionych kosztów na kwotę brutto 1.928,06 zł.
Całą wartość faktury (38.213,06 zł brutto) zaksięgowałam na kontach: sprzedaż usług - 702; VAT należny - 221-1; rozrachunki odbiorcy krajowi - 201.

Dodatkowo od całej wartości brutto potrącili 10% na zabezpieczenie wykonania zobowiązania, z czego 50% potrąconej kwoty zwrócili po 30 dniach a drugie 50% zwrócą po zakończeniu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu wszystkich usterek i wad, czyli po 36 miesiącach. Na koniec roku będzie widniała na rozrachunkach niedopłata. Czy księgowanie jest prawidłowe? Co mam zrobić z tymi 50%, które zostaną zwrócone po 36 miesiącach? Jak to będzie wyglądało w bilansie na koniec roku?

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Więcej na temat kaucji gwarancyjnej:
-   Kaucja wpłacona w poprzednim roku w bilansie otwarcia >>
-   Kaucja za złom akumulatorów - ujęcie w księgach rachunkowych >>

Odpowiedź: 

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Kaucja jest to suma pieniężna traktowana jako gwarancja dotrzymania zobowiązania. Podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy lub stanowi odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Nie należy jej zaliczać na poczet ceny. W księgach rachunkowych wykazuje się ją na koncie „Pozostałe rozrachunki”.

Na dzień bilansowy należy ją wykazać w aktywach bilansu w pozycji:

  • A.III.1 lub 2 - jako należność długoterminową, jeżeli zostanie rozliczona w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, lub
  • B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c) - jako inne należności krótkoterminowe, jeżeli zostanie rozliczona w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Jeśli zaś chodzi o ewidencję faktury sprzedaży, to postępowanie jest prawidłowe. Cała wartość usługi została zaksięgowana na poczet zespołu 7 jako przychody operacyjne, zaś całość kosztów powinna być zaksięgowana na poczet zespołu 4 i ewentualnie 5 - koszty operacyjne. Wtedy wynik na działalności operacyjnej będzie prawidłowy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel