Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Kaucję gwarancyjną wykazuje się w bilansie po stronie aktywów

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 31 października 2012
Pytanie:  Otrzymałam od szefa fakturę sprzedaży, która dzieli się na dwa punkty:
  1. Przebudowa gazociągu na kwotę brutto 36.285 zł.
  2. Refaktura poniesionych kosztów na kwotę brutto 1.928,06 zł.
Całą wartość faktury (38.213,06 zł brutto) zaksięgowałam na kontach: sprzedaż usług - 702; VAT należny - 221-1; rozrachunki odbiorcy krajowi - 201.

Dodatkowo od całej wartości brutto potrącili 10% na zabezpieczenie wykonania zobowiązania, z czego 50% potrąconej kwoty zwrócili po 30 dniach a drugie 50% zwrócą po zakończeniu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu wszystkich usterek i wad, czyli po 36 miesiącach. Na koniec roku będzie widniała na rozrachunkach niedopłata. Czy księgowanie jest prawidłowe? Co mam zrobić z tymi 50%, które zostaną zwrócone po 36 miesiącach? Jak to będzie wyglądało w bilansie na koniec roku?

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Więcej na temat kaucji gwarancyjnej:
-   Kaucja wpłacona w poprzednim roku w bilansie otwarcia >>
-   Kaucja za złom akumulatorów - ujęcie w księgach rachunkowych >>

Odpowiedź: 

Kwota niedopłaconej należności jest kwotą kaucji gwarancyjnej zaliczonej na poczet ewentualnych roszczeń. Kwota ta powinna być wykazana w bilansie po stronie aktywów trwałych, w pozycji dotyczącej należności długoterminowych A.III.

Kaucja jest to suma pieniężna traktowana jako gwarancja dotrzymania zobowiązania. Podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy lub stanowi odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Nie należy jej zaliczać na poczet ceny. W księgach rachunkowych wykazuje się ją na koncie „Pozostałe rozrachunki”.

Na dzień bilansowy należy ją wykazać w aktywach bilansu w pozycji:

  • A.III.1 lub 2 - jako należność długoterminową, jeżeli zostanie rozliczona w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, lub
  • B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c) - jako inne należności krótkoterminowe, jeżeli zostanie rozliczona w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Jeśli zaś chodzi o ewidencję faktury sprzedaży, to postępowanie jest prawidłowe. Cała wartość usługi została zaksięgowana na poczet zespołu 7 jako przychody operacyjne, zaś całość kosztów powinna być zaksięgowana na poczet zespołu 4 i ewentualnie 5 - koszty operacyjne. Wtedy wynik na działalności operacyjnej będzie prawidłowy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel