Kary zaewidencjonowane w przychodach spółki

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 16 stycznia 2014
Pytanie:  Spółka wystawiła notę księgową na kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy inwestycyjnej. Nota została dostarczona do kontrahenta, który się z nią nie zgodził kwestionując zasadność wystawienia obciążenia, kolejnym krokiem było złożenie sprawy do sądu. Kary zostały zaewidencjonowane w przychodach Spółki. Czy na taką należność należy utworzyć odpis aktualizujący. Jak powinny wyglądać księgowania takich operacji.
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 poz. 330 ze zm.) należy wykazywać, między innymi, tylko te pozostałe przychody operacyjne, które są realizowane.

W pytaniu nie zachodzi taka sytuacja. Dlatego naliczone kary, które w przyszłości po zapłacie będą odniesione na pozostałe przychody operacyjne proponuje księgować: Wn „Rozrachunki z kontrahentem”, Ma „Odpisy aktualizujące rozrachunki”. Takie księgowanie powoduje zarachowanie należności ale również zachowanie zasady ostrożne wyceny. Nie są uznawane przychody oraz wartość bilansowa należności jest zerowa (odpisy pomniejszają w bilansie należności). Biorąc pod uwagę pytanie proponuję wystornowanie pozostałych przychodów operacyjnych i zaksięgowanie naliczenia kar sposób przedstawiony w odpowiedzi.

Art. 7 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 poz. 330 ze zm.).
Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel