Jak zaksięgować wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego?

Sebastian Woźniak

Autor: Sebastian Woźniak

Dodano: 20 marca 2012
Pytanie:  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (księgi rachunkowe). 10 lat temu kupiłem budynek z gruntem, który służy mi za warsztat i garaż dla maszyn, sprzętu oraz samochodów. Co jakiś czas dokonywałem napraw, tzn. na bieżąco i sukcesywnie remontowałem. Teraz jednak chciałbym zaadoptować połowę budynku na biura, w związku z czym zacząłem kupować materiały (płyty gipsowe, profile, kafelki, panele, itp.). Czy te zakupy muszę potraktować jako ulepszenie środka trwałego? Jak ma wyglądać ewidencja faktur, które obecnie nabywam? Czy mogę od nich odliczyć VAT?

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego mogą zwiększać , których łączna wartość przekracza kwotę 3.500 zł w danym roku podatkowym, zwiększają wartość początkową ulepszanego środka trwałego. Sprawdź, jak należy je zaksięgować.

Odpowiedź: 

Przedmiotowe nakłady należy potraktować jako ulepszenie środka trwałego (budynku). Nie ma przeciwwskazań do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących poniesienie ww. wydatków.

Co do zasady wydatki poniesione na ulepszenie (w tym modernizację) danego środka trwałego, których łączna wartość przekracza kwotę 3.500 zł w danym roku podatkowym, nie podlegają ujęciu bezpośrednio w poczet kosztów podatkowych - zwiększają natomiast wartość początkową ulepszanego środka trwałego.

W omawianym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia ze zmodernizowaniem budynku na potrzeby działalności, a dokładnie - z przystosowaniem pomieszczeń (ich adaptacją) do celów prowadzenia biura. Wobec powyższego wartość poniesionych wydatków (z treści pytania wynika, że wydatki przekroczą kwotę 3.500 zł) będzie zwiększała wartość początkową budynku (środka trwałego).

W mojej ocenie wydatki na modernizację należy księgować, na przykład na koncie 081 Środki trwałe w budowie, a po zakończeniu inwestycji - zwiększyć wartość początkową budynku - na przykład konto 012 Budynki.

Jednocześnie VAT naliczony z faktur dokumentujących ww. wydatki będzie można odliczyć, pod warunkiem że wydatki te będą służyły czynnościom opodatkowanym VAT.

Tekst opublikowany: 

14 marca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel