Jak zaksięgować dotację unijną?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 sierpnia 2012
Pytanie:  Firma otrzymała w grudniu 2011 r. dotację unijną na zakup windy w kwocie 69.124,09 zł. Dźwig osobowy zakupiony w listopadzie 2011 r. kosztował 100.204,41 zł, a jego montaż - 19.438,50 zł. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa?

Zwróć uwagę na zapis księgowy.

Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiono zapis księgowy.

Księgowania w księgach rachunkowych będą przebiegały następująco:

WB potwierdzający otrzymanie dotacji:

  • Wn Rachunek bankowy,
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów - niestanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu.
Ot środka trwałego w marcu 2012 r. 100.204, 41 zł + montaż 19.438, 50 zł = 119.642,91 zł:
 • Wn Środki trwałe,
 • Ma Środki trwałe w budowie.
Naliczenie odpisu amortyzacyjnego od kwietnia, co miesiąc 119.642,91 zł *10%/12 = 997,02 zł:
 • Wn Amortyzacja KUP 421,04 zł,
 • Wn Amortyzacja NKUP 575,98 zł,
 • Ma Umorzenie środków trwałych 997,02 zł.
Rozliczenie RM przychodów:
 • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów 997,02 zł,
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne - niepodatkowe 997,02 zł.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel