Jak zaksięgować bony towarowe wydane pracownikom?

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Jak zaksięgować bony towarowe wydane pracownikom, które zostały sfinansowane z ZFŚS? Na koniec miesiąca została sporządzona lista dodatkowa celem rozliczenia podatku dochodowego od przekazanych bonów. Wartość przekazanych bonów to 5.400 zł.

Zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Sprawdź księgowanie przekazania bonów towarowych dla pracowników.

Odpowiedź: 

Sposób księgowania przedstawiam na przykładzie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ustawodawca zaznacza jedna, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji wystąpi przychód po stronie pracownika ze stosunku pracy. Pracodawca, jako płatnik, powinien od przychodu pracownika za dany miesiąc za dany miesiąc obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Sposób księgowania przedstawiam na przykładzie.

PRZYKŁAD

Jednostka gospodarcza kupiła bony o wartości 5.400 zł, wykorzystując na ten cel środki ZFŚS. Bony zostały przekazane pracownikom.


Nabycie bonów towarowych
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
Wn „Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.


Zapłata za bony towarowe
Wn „Rozrachunki z dostawcami” 5.400 zł
Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 5.400 zł.


Obciążenie osoby odpowiedzialnej materialnie za wydawanie bonów
Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł
Ma ” Rozliczenie zakupu” 5.400 zł.


Rozliczenie osoby odpowiedzialnej za wydanie bonów na podstawie listy potwierdzającej odbiór bonów przez pracowników

Wn „Fundusze specjalne” 5.400 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 5.400 zł.


Obciążanie pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Wn „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń” 972 zł
Ma „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT-4” 972 zł.

Tekst opublikowany: 

19 października 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel