Jak zaewidencjonować zakup nowej wersji oprogramowania?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 23 kwietnia 2012
Pytanie:  W 2010 r. zakupiliśmy licencję na oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowej firmy. W marcu 2012 r. podjęliśmy decyzję o zakupie licencji na „bogatszą” wersję tego oprogramowania, co wiązało się z wykupem nowej licencji, jednak rozliczenie nastąpiło na zasadzie dopłaty różnicy w cenach pomiędzy wersjami oprogramowania. Od marca pracujemy na nowej wersji programu, jednak prace wdrożeniowe nie zostały jeszcze zakończone - konieczne jest wdrożenie i modyfikacja kilku modułów, a zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2012 r. Wobec powyższego mam następujące wątpliwości:
  • czy nowe oprogramowanie powinniśmy wprowadzić do ewidencji ŚT i WNiP po zakończeniu prac wdrożeniowych?
  • czy dotychczasowe oprogramowanie (w uboższej wersji) powinno zostać wykreślone z ewidencji ŚT i WNiP?
  • w jaki sposób ustalić wartość początkową nowego oprogramowania?

Przepisy rachunkowe i podatkowe nie przewidują możliwości dokonywania ulepszeń wartości niematerialnych i prawnych. Jak wobec tego dokonać przyjęcia nowej wartości, która stanowi „lepszą wersję” poprzedniej?

Odpowiedź: 

Póki system informatyczny nie został jeszcze w pełni wdrożony nie należy go przyjmować i tym samym amortyzować. Kiedy system będzie już w pełni funkcjonalny, trzeba będzie dokonać przyjęcia nowej wartości niematerialnej i prawnej (nowe oprogramowanie) w wysokości ceny nabycia poniesionej na jej zakup. Wartości starej wersji oprogramowania nie należy uwzględniać w wartości nowej wersji. W przypadku zaprzestania użytkowania starej wersji należy ją wykreślić z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezamortyzowaną część można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przyjęcie nowej wartości niematerialnej i prawnej

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje ulepszeń wartości niematerialnych i prawnych, co wynika z art. 33 ust. 1 uor. Podobnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16g ust. 13 wskazuje, że ulepszeniu mogą podlegać tylko środki trwałe. Oznacza to, że w omawianym przypadku należy dokonać przyjęcia nowej wartości niematerialnej i prawnej w wysokości ceny nabycia poniesionej na jej zakup.

Póki system informatyczny nie został jeszcze w pełni wdrożony nie należy go przyjmować i tym samym amortyzować. Nie ma on bowiem jeszcze oczekiwanej funkcjonalności, gdyż nawet w użytkowanych modułach mogą być dokonywane zmiany.

Różnica w cenie dwóch wersji oprogramowania

Zgodnie na przykład z art. 16g ust 14 updop wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw. Możliwość zapłacenia różnicy była w tym przypadku rabatem udzielonym przez sprzedawcę, zatem wartości „starego” oprogramowania nie należy uwzględniać w wartości nowego programu.

Zaprzestanie użytkowania wartości niematerialnej i prawnej

W przypadku zaprzestania użytkowania starej wersji należy ją wykreślić z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezamortyzowaną część można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ rezygnacja z tej wersji oprogramowania miała na celu zabezpieczenie źródła przychodów poprzez wydajniejsze i szybsze pozyskiwanie informacji.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel