Jak zaewidencjonować otrzymane darowizny rzeczowe?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 28 czerwca 2012
Pytanie:  Zdarza się, że otrzymujemy od kontrahentów materiały lub towary za darmo (na podstawie noty) lub za symboliczną złotówkę (pozycja na fakturze). Czy takie darowizny powinny być księgowo przeprowadzone przez magazyn, czy też w przypadku przekazania ich od razu do zużycia, zaksięgowane w pozostałe przychody i koszty operacyjne. Jednym słowem, jak powinny być prawidłowo zaewidencjonowane otrzymane darowizny rzeczowe?

Ewidencja księgowa nieodpłatnie otrzymanych towarów będzie zależała od sposobu prowadzenia ewidencji towarów i wyrobów. Zapoznaj się z księgowaniem darowizny!

Odpowiedź: 

W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (ceny rynkowej). Zasada ta wynika z art. 28 ust. 2 uor.

Darowizny, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 uor, ujmowane są w księgach rachunkowych na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie materiałów lub towarów będzie zależała od sposobu prowadzenia ewidencji towarów i wyrobów. W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej może przebiegać następująco:

 1. Spółka otrzymała od kontrahenta nieodpłatnie próbki materiałów. W związku z brakiem ceny spółka oszacowała ich wartość rynkową na 5.000 zł
  • 310 Wn „Materiały” 5.000 zł
  • 760 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 5.000 zł
Odmiennie będzie przebiegała ewidencja w przypadku nabycia za „symboliczną złotówkę”. W tym przypadku znana jest bowiem cena nabycia. Mimo że odbiega ona od wartości rynkowej, spółka powinna przyjąć otrzymane aktywa według wartości wynikającej z faktury:
 1. Spółka otrzymała od kontrahenta próbki materiałów. Kwota wskazaną na fakturze wynosi 1 zł + 23% VAT
  • 202 Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1,23 zł
  • 222 Ma „VAT naliczony” 0,23 zł
  • 310 Wn „Materiały” 1 zł
Warto tym miejscu zwrócić również uwagę na aspekt podatkowy w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego. Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
Jeżeli zatem otrzymane próbki stanowią przysporzenie majątkowe, np. posiadają wartość handlową lub mogą być zużyte przez podatnika na własne potrzeby, wówczas podatnik powinien rozpoznać przychód z tytułu odpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych składników majątkowych.

Wartość tego przychodu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 updop).

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel