Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaewidencjonować otrzymane darowizny rzeczowe?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 28 czerwca 2012
Pytanie:  Zdarza się, że otrzymujemy od kontrahentów materiały lub towary za darmo (na podstawie noty) lub za symboliczną złotówkę (pozycja na fakturze). Czy takie darowizny powinny być księgowo przeprowadzone przez magazyn, czy też w przypadku przekazania ich od razu do zużycia, zaksięgowane w pozostałe przychody i koszty operacyjne. Jednym słowem, jak powinny być prawidłowo zaewidencjonowane otrzymane darowizny rzeczowe?

Ewidencja księgowa nieodpłatnie otrzymanych towarów będzie zależała od sposobu prowadzenia ewidencji towarów i wyrobów. Zapoznaj się z księgowaniem darowizny!

Odpowiedź: 

W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (ceny rynkowej). Zasada ta wynika z art. 28 ust. 2 uor.

Darowizny, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 uor, ujmowane są w księgach rachunkowych na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie materiałów lub towarów będzie zależała od sposobu prowadzenia ewidencji towarów i wyrobów. W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej może przebiegać następująco:

 1. Spółka otrzymała od kontrahenta nieodpłatnie próbki materiałów. W związku z brakiem ceny spółka oszacowała ich wartość rynkową na 5.000 zł
  • 310 Wn „Materiały” 5.000 zł
  • 760 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 5.000 zł
Odmiennie będzie przebiegała ewidencja w przypadku nabycia za „symboliczną złotówkę”. W tym przypadku znana jest bowiem cena nabycia. Mimo że odbiega ona od wartości rynkowej, spółka powinna przyjąć otrzymane aktywa według wartości wynikającej z faktury:
 1. Spółka otrzymała od kontrahenta próbki materiałów. Kwota wskazaną na fakturze wynosi 1 zł + 23% VAT
  • 202 Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1,23 zł
  • 222 Ma „VAT naliczony” 0,23 zł
  • 310 Wn „Materiały” 1 zł
Warto tym miejscu zwrócić również uwagę na aspekt podatkowy w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego. Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
Jeżeli zatem otrzymane próbki stanowią przysporzenie majątkowe, np. posiadają wartość handlową lub mogą być zużyte przez podatnika na własne potrzeby, wówczas podatnik powinien rozpoznać przychód z tytułu odpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych składników majątkowych.

Wartość tego przychodu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 updop).

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel