Jak ująć w KPiR kaucję wpłaconą za urządzenie do naliczania opłat elektronicznych za przejazdy samochodem po drogach krajowych?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 6 października 2011
Pytanie:  Jak prawidłowo ująć w KPiR kaucję wpłaconą za urządzenie (viaBOX) do naliczania opłat elektronicznych za przejazdy samochodem po drogach krajowych? Jak ująć zwrot kaucji za ww. urządzenie? Urządzenie viaBOX instalowane jest w samochodach - bez określenia  końcowego terminu użytkowania.

Jedne co można zrobić to w celach informacyjnych ująć te kaucje w kolumnie 16 Uwagi (analogicznie jej zwrot).

Odpowiedź: 

Kaucja za urządzenie viaBOX nie jest kosztem, więc nie podlega ujęciu w KPiR. Podobnie zwrot tej kaucji.

Jedne co można zrobić to w celach informacyjnych ująć te kaucje w kolumnie 16 Uwagi (analogicznie jej zwrot). Zgodnie z załącznikiem (pkt 17objasnień ) do rozporządzenia Ministra Finansów, kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-15, ale może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi. W kolumnie tej mogą być także ewidencjonowane przychody faktycznie otrzymane przez podatnika. Przytoczony katalog jest katalogiem otwartym, więc można w tej kolumnie ujmowac informacje o pobranych i otrzymanych kaucjach.

- załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) - rozporządzenie Ministra Finansów.
Tekst opublikowany: 

6 października 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel