Jak prawidłowo ewidencjonować w księgach rachunkowych odliczenie VAT z faktury za paliwo

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 sierpnia 2016

Przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi rachunkowe, nakłady związane z eksploatowaniem samochodów służbowych ujmują na kontach kosztów rodzajowych. Sprawdź na przykładach, jak ewidencjonować odliczenie VAT od paliwa.

W zależności od rodzaju ponoszonego kosztu będą to koszty Zużycia materiałów lub Usług obcych. W przypadku zakupu paliwa jego koszty obciążają zasadniczo konto kosztów wg rodzaju Zużycie materiałów.

VAT niepodlegający odliczeniu będzie natomiast ujmowany zgodnie z przyjętą w polityce rachunkowości zasadą związaną z ustaleniem wartości początkowej materiałów. I tak:

 • Jeśli materiały - tu paliwo - ujmowane jest w cenie nabycia zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 uor, to część VAT, której nie można odliczyć podwyższa wartość początkową materiałów.
 • Jeśli z kolei materiały są ujmowane w cenie zakupu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 uor. to VAT niepodlegający odliczeniu ujmowany będzie na koncie „Podatki i opłaty”.
PRZYKŁAD
Spółka ABC Sp. z o.o. kupiła w maju 2016 r. paliwo do samochodów osobowych za 1.800 zł + 23% VAT. Powyższe nakłady dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby podatku VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach zakupu. Koszty zostaną ujęte następująco: 1. Faktura potwierdzająca nabycie
 • Wn Rozliczenie zakupu 2.214 zł
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2.214 zł.
2. Ujęcie kosztu
 • Wn Zużycie materiałów 1.800 zł
 • Wn Podatki i opłaty VAT niepodlegający odliczeniu -207 zł
 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł
 • Ma Rozliczenie zakupu 2.214 zł.
Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów według miejsc powstawania to rozliczy ten nakład:
 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2.007 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 2.007 zł
PRZYKŁAD
Spółka XYZ Sp. z o.o. nabyła w maju 2016 r. paliwo do samochodów osobowych za 1.800 zł+ 414 zł (23%)VAT. Nakłady te dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach nabycia. Koszty zostaną ujęte następująco:
1. Faktura potwierdzająca nabycie
 • Wn Rozliczenie zakupu 2.214 zł
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2.214 zł.
2. Ujęcie kosztu
 • Wn Zużycie materiałów 2.007 zł
 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł
 • Ma Rozliczenie zakupu 2.214 zł.
Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów wg miejsc powstawania, to rozliczy ten nakład następująco:
 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2.007 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 2.007 zł.
Oczywiście w przypadku, gdy jednostka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT cały podatek VAT zawarty w zakupie paliwa będzie podlegał odliczeniu i tym samym ujęciu na koncie "VAT naliczony".
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel