Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak prawidłowo ewidencjonować w księgach rachunkowych odliczenie VAT z faktury za paliwo

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 sierpnia 2016

Przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi rachunkowe, nakłady związane z eksploatowaniem samochodów służbowych ujmują na kontach kosztów rodzajowych. Sprawdź na przykładach, jak ewidencjonować odliczenie VAT od paliwa.

W zależności od rodzaju ponoszonego kosztu będą to koszty Zużycia materiałów lub Usług obcych. W przypadku zakupu paliwa jego koszty obciążają zasadniczo konto kosztów wg rodzaju Zużycie materiałów.

VAT niepodlegający odliczeniu będzie natomiast ujmowany zgodnie z przyjętą w polityce rachunkowości zasadą związaną z ustaleniem wartości początkowej materiałów. I tak:

 • Jeśli materiały - tu paliwo - ujmowane jest w cenie nabycia zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 uor, to część VAT, której nie można odliczyć podwyższa wartość początkową materiałów.
 • Jeśli z kolei materiały są ujmowane w cenie zakupu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 uor. to VAT niepodlegający odliczeniu ujmowany będzie na koncie „Podatki i opłaty”.
PRZYKŁAD

Spółka ABC Sp. z o.o. kupiła w maju 2016 r. paliwo do samochodów osobowych za 1.800 zł + 23% VAT. Powyższe nakłady dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby podatku VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach zakupu. Koszty zostaną ujęte następująco:

1. Faktura potwierdzająca nabycie

 • Wn Rozliczenie zakupu 2.214 zł
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2.214 zł.

2. Ujęcie kosztu

 • Wn Zużycie materiałów 1.800 zł
 • Wn Podatki i opłaty VAT niepodlegający odliczeniu -207 zł
 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł
 • Ma Rozliczenie zakupu 2.214 zł.

Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów według miejsc powstawania to rozliczy ten nakład:

 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2.007 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 2.007 zł
PRZYKŁAD

Spółka XYZ Sp. z o.o. nabyła w maju 2016 r. paliwo do samochodów osobowych za 1.800 zł+ 414 zł (23%)VAT. Nakłady te dotyczą auta osobowego będącego środkiem trwałym, dla którego jednak nie jest prowadzona ewidencja na potrzeby VAT. Spółka ujmuje materiały w cenach nabycia. Koszty zostaną ujęte następująco:

1. Faktura potwierdzająca nabycie

 • Wn Rozliczenie zakupu 2.214 zł
 • Ma Rozrachunki z dostawcami 2.214 zł.

2. Ujęcie kosztu

 • Wn Zużycie materiałów 2.007 zł
 • Wn VAT naliczony, (podlega odliczeniu w 50%) 207 zł
 • Ma Rozliczenie zakupu 2.214 zł.

Jeśli jednostka prowadzi również ewidencję kosztów wg miejsc powstawania, to rozliczy ten nakład następująco:

 • Wn Koszty zarządu/ koszty sprzedaży / inne koszty wg układu funkcjonalnego 2.007 zł
 • Ma Rozliczenie kosztów 2.007 zł.

Oczywiście w przypadku, gdy jednostka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT cały podatek VAT zawarty w zakupie paliwa będzie podlegał odliczeniu i tym samym ujęciu na koncie "VAT naliczony".

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel