Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak można pokryć niedobór środków w kasie zapomogowo-pożyczkowej?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 27 kwietnia 2011
Pytanie:  W firmie działa kasa zapomogowo-pożyczkowa. Wystąpił w niej niedobór środków (skarbniczka przelała część środków na swoje konto i nie zwróciła tych pieniędzy). Osoba ta została zwolniona z pracy. Toczy się również postępowanie sądowe w tej sprawie. Czy firma może z własnych środków pokryć ten niedobór do chwili wyjaśnienia sprawy i ewentualnego odzyskania tych pieniędzy?
Odpowiedź: 

Tak, można pokryć niedobór z własnych środków firmy.

Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor).

Tak więc w przypadku, gdy jednostka stwierdziła niedobór gotówki w kasie, mogła uznać ten niedobór za zawiniony. Jednakże skoro sprawa znalazła finał w sądzie, sądzę, że odpowiedzialny pracownik nie uznawał swojej winy, czyli powstało roszczenie sporne, które zostanie zamknięte ostatecznym wyrokiem sądowym.

Niedobory zawinione mogą zostać uznane na podstawie decyzji kierownika jednostki za dochodzone lub niedochodzone od osób materialnie odpowiedzialnych. Odpisuje się je wtedy w ciężar odpowiednich kosztów, w przypadku gdy zrezygnowano z ich dochodzenia lub stanowią przedmiot roszczenia wobec osób odpowiedzialnych i księgowane są w ciężar konta 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej” - jeśli pracownik odmówił pokrycia niedoboru i skierowano sprawę na drogę sądową.

Niedobory pozostają na tym koncie do momentu ich rozliczenia.

Jeżeli w kasie brakuje pieniędzy, to można w każdej chwili dokonać zasilenia kasy.

PRZYKŁAD

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji kasy stwierdzono, iż stan gotówki w kasie wynosi 1.000 zł. Z zapisów na koncie 10 „Kasa” wynika, iż wartość środków pieniężnych w kasie wynosi: 1.150 zł. Zatem wystąpił niedobór gotówki w kasie w kwocie 150 zł. W toku postępowania wyjaśniającego uznano niedobór za zawiniony.

PK - stwierdzony niedobór gotówki w kasie (doprowadzenie salda konta „Kasa” do rzeczywistego stanu gotówki w kasie:

  • Wn konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów”,
  • Ma konto10 „Kasa”.
Tekst opublikowany: 

27 kwietnia 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel