Jak księgować wydatki związane za zakupem biletu lotniczego dla pracownika i osoby towarzyszącej

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 11 maja 2018
Pytanie:  Spółce jawnej przyznano kartę kredytową, opłacono nią fakturę za bilet lotniczy pracownika i osoby towarzyszącej w delegacji. W jaki sposób zaksięgować fakt przyznania karty, fakturę za lot (WizzAir) i fakt opłacenia jej kartą oraz wydatek na osobę towarzyszącą niebędąca pracownikiem spółki?
Odpowiedź: 

Przyznania karty kredytowej w spółce nie księgujemy.  Jest to zdarzenie gospodarcze niebędące operacją gospodarczą. Księgowaniu podlegać będą dopiero wydatki uregulowane tą kartą – księgowane będą one, jako zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu.

Sposób księgowania wydatków związanych z osobą towarzyszącą będzie zależeć od tego czy wydatki te będą spółce zwracane, czy też nie.

Jeśli spółce będzie należny zwrot za osobę towarzyszącą w formie refaktury (najwygodniej), to księgowania będą następujące:

Faktura za bilety:

 • Wn Rozliczenie zakupu – kwota netto
 • Wn VAT naliczony – cały VAT podlega odliczeniu, bo będzie refaktura
 • Ma Rozrachunki z dostawcami.

Ujęcie kosztu:

 • Wn Pozostałe koszty rodzajowe
 • Ma Rozliczenie zakupu.

Zapłata kartą kredytową:

 • Wn Rozrachunki z dostawcami
 • Ma Środki pieniężne w drodze – saldo będzie kredytem krótkoterminowym

Spłata karty kredytowej:

 • Wn Środki pieniężne w drodze
 • Ma Rachunek bankowy.

Wystawienie refaktury:

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne
 • Ma VAT należny.

Jeśli lot osoby towarzyszącej będzie traktowany, jako forma wynagrodzenia dla delegowanego pracownika, to moim zdaniem nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wtedy należy księgować następująco:

Faktura za bilety:

 • Wn Rozliczenie zakupu – kwota netto + połowa VAT
 • Wn VAT naliczony – połowa VAT podlega odliczeniu
 • Ma Rozrachunki z dostawcami.

Ujęcie kosztu:

 • Wn Pozostałe koszty rodzajowe - kwota netto + połowa VAT
 • Ma Rozliczenie zakupu.

Zapłata kartą kredytową:

 • Wn Rozrachunki z dostawcami
 • Ma Środki pieniężne w drodze – saldo będzie kredytem krótkoterminowym

Spłata karty kredytowej:

 • Wn Środki pieniężne w drodze
 • Ma Rachunek bankowy.

Wtedy też podstawę naliczania składek ZUS i wynagrodzenia należy podwyższyć o kwotę przypadającą na wartość biletu (z VAT) osoby towarzyszącej – jest to, bowiem przychód ze stosunku pracy.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel